Hitsausalalla yksi merkittävä kilpailutekijä on laatu. Hitsaajan ja hitsausalan työnjohtajan on osattava suorittaa hitseille silmämääräinen tarkastus. Laatu varmistetaan jo tekemisen aikana ja turhat aikaa vievät jälkikorjaukset jäävät pois.

Hitsauksen pätevyyskokeiden avulla voit osoittaa pätevyytesi hitsaustöiden tekemiseen. Osaat suorittaa tekemillesi hitseille silmämääräisen tarkastuksen ja ymmärrät hitsausvirheiden merkityksen hitsatussa teräsrakenteessa. Tunnistat yleisimmät hitsausvirheet ja tiedät mikä hitsausvirheitä aiheuttaa.