Ensiapu hätätilanteissa/kertauskurssi (8h), web-koulutus

Sisältö

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet
Tajuttomalle annettava ensiapu
Peruselvytys ja defibrillaattorin käyttö
Vierasesine hengitysteissä
Suuret verenvuodot ja sokki
Haavat
Tavallisimmat sairauskohtaukset
Palovammat
Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia
Järjestämme ensiapukoulutuksia myös viikonloppuisin ja iltaisin. Kela korvaa työterveyshuollon piiriin kuuluvalle yritykselle osan sekä ensiapukoulutusmenoista että ensiaputarvikehankinnoista. Tarkempia lisätietoja hakumenettelystä saat omalta työterveyshoitajaltasi tai Kelan verkkosivuilta.

Koulutus kestää yhden päivän, 8 tuntia. Koulutuksesta annetaan todistus, joka on voimassa kolme vuotta.

Lisätiedot:
Katriina Kemppainen
SPR:n kouluttama ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK), kouluttajanumero: 0789701
p. 044 715 7716 tai katriina.kemppainen@edukai.fi

tai Oili Kinnunen, p. 044 261 7387.

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä