Ensiapukurssi EA 2

Sisältö

 • Auttamistoiminta ja tutkiminen ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Hätäensiapu:
  • Peruselvytys(+PPED); aikuinen, lapsi ja vauva
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Suuret verenvuodot ja sokki
  • Vierasesine hengitysteissä
 • Vammamekanismi
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Vammojen ensiapu
  • Murtumat
  • Nivel- sekä pehmytosavammat
  • Rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

EA 2 -kurssille voi osallistua, kun EA 1 -kurssin todistus on voimassa.

Järjestämme ensiapukoulutuksia myös viikonloppuisin ja iltaisin. Kela korvaa työterveyshuollon piiriin kuuluvalle yritykselle osan sekä ensiapukoulutusmenoista että ensiaputarvikehankinnoista. Tarkempia lisätietoja hakumenettelystä saat omalta työterveyshoitajaltasi tai Kelan verkkosivuilta.

Koulutuksen hinta sisältää SPR:n ensiapukortin.

Lisätiedot: Kemppainen Katriina (ETK) 044 715 7716 tai Nederström Kirsti 044 797 0700

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä