Ensiapu hätätilanteissa/kertauskurssi (8h)

Sisältö

  • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
  • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys ja defibrillaattorin käyttö
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Suuret verenvuodot ja sokki
  • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

Järjestämme ensiapukoulutuksia myös viikonloppuisin ja iltaisin. Kela korvaa työterveyshuollon piiriin kuuluvalle yritykselle osan sekä ensiapukoulutusmenoista että ensiaputarvikehankinnoista. Tarkempia lisätietoja hakumenettelystä saat omalta työterveyshoitajaltasi tai Kelan verkkosivuilta.

Koulutus kestää yhden päivän, 8 tuntia. Koulutuksesta annetaan todistus, joka on voimassa kolme vuotta.

Lisätiedot:
Katriina Kemppainen
SPR:n kouluttama ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK), kouluttajanumero: 0789701
p. 044 715 7716 tai katriina.kemppainen@edukai.fi

tai Marika Möttönen, p. 040 1216 898.

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä