Hygieniakoulutus ja testi

Työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Suomalainen elintarvikealan hygieniapassi on luotu edistämään elintarviketurvallisuutta. Hygieniapassi tulee hankkia viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn aloittamisesta.

Elintarvikealalla työskentelevien on hallittava elintarvikehygienian perusasiat, jotta elintarvikkeita osattaisiin käsitellä turvallisesti. Elintarvikehygienian tärkeimpänä tavoitteena on suojata kuluttajaa ihmisravinnoksi soveltumattomien elintarvikkeiden aiheuttamilta terveydellisiltä ja taloudellisilta riskeiltä. Elintarvikkeiden ennenaikaista pilaantumista sekä valmistajalle ja kuluttajalle aiheutuvien taloudellisten tappioiden minimointia.

Hygieniakoulutus valmentaa hygieniaosaamistestin suorittamiseen. Testin hyväksytysti suorittanut saa Elintarvike-turvallisuusviraston myöntämän hygieniaosaamiskortin.

Hygieniakoulutuksessa opiskellaan elintarvikehygienia osa-alueita, jotta osaat käsitellä pakkaamattomia elintarvikkeita hygieenisesti. Koulutus koostuu luennoista, kouluttajan käytännön esimerkeistä, itsenäisistä tehtävistä, kuva- ja videomateriaaleista.

Keskeiset opiskelun sisällöt osa-alueittain, joista tulee kysymyksiä osaamistestiin, ovat:

• Elintarvikehygienian lainsäädäntö ja säädökset
• Elintarvikehygienia
• Elintarvikkeiden saastuminen ja pilaantuminen
• Elintarvikkeiden riski- ja vaaratekijät
• Elintarvikkeiden käsittely
• Ruokamyrkytykset ja mikrobiologia
• Elintarviketyöntekijä
• Elintarvikehuoneisto siivous ja puhtaanapito
• Omavalvonta
• Elintarvikehuoneiston ilmoitusmenettely
• Jätehuolto
• Oiva-valvontatiedot
• Elintarvikehuoneiston tuhoeläimet.

Koulutuksen jälkeen suoritetaan osaamistesti, kysymykset ovat oikein väärin väittämiä. Testissä on 40 kysymystä, joista 34 tulee olla oikein, jotta testi on hyväksytysti läpi.

Hygieniakoulutus ja testi, hinta: katso koulutushinnasto

Ilmoittaudu koulutukseen

 • Hygieniakoulutus (sisältää testin) Ilmoittaudu koulutukseen

  Koulutus alkaa: 10.08.2021 klo. 08:00

  Hakuaika päättyy: 09.08.2021 | Osoite: Opintie 3, oppi 4, 87100 Kajaani | Luokkatila: Opintie 3, Oppi 4, 3.krs. luokka Harju

 • Hygieniatesti (ilman valmistavaa koulutusta) Ilmoittaudu koulutukseen

  Koulutus alkaa: 10.08.2021 klo. 14:00

  Hakuaika päättyy: 09.08.2021 | Osoite: Opintie 3, oppi 4, 87100 Kajaani | Luokkatila: Opintie 3, Oppi 4, 3.krs. luokka Harju

 • Hygieniatesti (ilman valmistavaa koulutusta) Ilmoittaudu koulutukseen

  Koulutus alkaa: 14.09.2021 klo. 14:00

  Hakuaika päättyy: 13.09.2021 | Osoite: Opintie 3, oppi 4, 87100 Kajaani | Luokkatila: Opintie 3, Oppi 4, 3.krs. luokka Harju

 • Hygieniakoulutus (sisältää testin) Ilmoittaudu koulutukseen

  Koulutus alkaa: 12.10.2021 klo. 08:00

  Hakuaika päättyy: 11.10.2021 | Osoite: Opintie 3, oppi 4, 87100 Kajaani | Luokkatila: Opintie 3, Oppi 4, 3.krs. luokka Harju

 • Hygieniatesti (ilman valmistavaa koulutusta) Ilmoittaudu koulutukseen

  Koulutus alkaa: 12.10.2021 klo. 14:00

  Hakuaika päättyy: 11.10.2021 | Osoite: Opintie 3, oppi 4, 87100 Kajaani | Luokkatila: Opintie 3, Oppi 4, 3.krs. luokka Harju

 • Hygieniatesti (ilman valmistavaa koulutusta) Ilmoittaudu koulutukseen

  Koulutus alkaa: 16.11.2021 klo. 14:00

  Hakuaika päättyy: 15.11.2021 | Osoite: Opintie 3, oppi 4, 87100 Kajaani | Luokkatila: Opintie 3, Oppi 4, 3.krs. luokka Harju

 • Hygieniakoulutus (sisältää testin) Ilmoittaudu koulutukseen

  Koulutus alkaa: 14.12.2021 klo. 08:00

  Hakuaika päättyy: 13.12.2021 | Osoite: Opintie 3, oppi 4, 87100 Kajaani | Luokkatila: Opintie 3, Oppi 4, 3.krs. luokka Harju

 • Hygieniatesti (ilman valmistavaa koulutusta) Ilmoittaudu koulutukseen

  Koulutus alkaa: 14.12.2021 klo. 14:00

  Hakuaika päättyy: 13.12.2021 | Osoite: Opintie 3, oppi 4, 87100 Kajaani | Luokkatila: Opintie 3, Oppi 4, 3.krs. luokka Harju

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä