Sähköalan töiden tekeminen edellyttää alan ammattitaitovaatimusten lisäksi sitä, että työn tekijällä on ajan tasalla olevat tiedot sähkötyöturvallisuudesta. Tämä edellyttää säännöllistä kouluttautumista. Sähköturvallisuuskoulutus tulee uusia enintään 5 vuoden välein.

Sähköturvallisuuskoulutus SFS6002 sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Hyväksytysti koulutuksen/kokeen suorittaneet saavat Seti ry:n sähkötyöturvallisuuskortin.

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä