Tieturva 1

Tieturva 1 -kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan.

Tieturva 1 -pätevyys

Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta:

 • Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön
 • Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta
 • Työkoneen kuljettajalta tietyömaalla muussa kuin kertaluonteisessa työssä
 • Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä
 • Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta

Päivän kestävän kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin. Liikennevirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Se on myös edellytys Tieturva 2 -jatkokurssille osallistumiselle.

Tieturva 1, hinta: katso koulutushinnasto

Pätevyys ja kortti ovat voimassa 5 vuotta

Tieturva 1 -pätevyyden jatkamiseksi tulee käydä uudestaan Tieturva 1 -kurssi.

Koulutukseen kannattaa hakeutua Tieturvakortissa ilmoitetun viimeisen voimassaolokuukauden kuluessa tai jo ennen sitä.

Ilmoittaudu koulutukseen

 • Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva 1 -koulutus) Ilmoittaudu koulutukseen

  Koulutus alkaa: 20.11.2019 klo. 08:00

  Hakuaika päättyy: 20.11.2019 | Osoite: Opintie 3, 87100 Kajaani | Luokkatila: Opintie 3, Oppi 4, 3.krs. luokka Harju (359)

 • Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva 1 -koulutus) Ilmoittaudu koulutukseen

  Koulutus alkaa: 11.12.2019 klo. 08:00

  Hakuaika päättyy: 11.12.2019 | Osoite: Opintie 3, 87100 Kajaani | Luokkatila: Opintie 3, Oppi 4, 3.krs. luokka Harju (359)

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä