Tieturva 2

Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet:

 • Tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen
 • Turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • Lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen
 • Lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen
 • Yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä
 • Perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen
 • Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen

Liikennevirasto edellyttää Tieturva 2 -pätevyyttä

 • Tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä
 • Tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä
 • ELY-keskusten aluevastaavilta
 • Urakka-asiakirjojen valmistelijoilta ja myös ko. työtä tekeviltä hankintakonsulteilta
 • Tilaajan edustajana toimivalta tarkastus- ja valvontahenkilöltä ja rakennuttajakonsultilta

Kaksipäiväisen kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökotaisen Tieturva 2 -kortin. Edellytyksenä Tieturva 2 -kurssille pääsemiselle on voimassa oleva Tieturva 1 tai Tieturva 2 -pätevyys.

Tieturva 2, hinta: katso koulutushinnasto

Pätevyys ja kortti ovat voimassa 5 vuotta

Tieturva 2 -pätevyyden voi uusia myös 1-päiväisellä kertauskurssilla. Tieturva 2-pätevyyden uusijoiden on etukäteen kerrattava Tieturva 1 ja Tieturva 2 -kurssien uusimpien oppikirjojen tietoja sekä tutustuttava oppilaan aineistoon ennen kurssia. Voit tulostaa Tieturva 2 -oppikirjan oheisesta linkistä. Tieturva 1-oppikirja löytyy Tieturva 1-sivuilta.

Tieturva 2-oppikirja löytyy osoitteesta http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Tieturva/Tieturva-2

Kertauskurssi on suoritettava Tieturvakortissa ilmoitetun viimeisen voimassaolokuukauden kuluessa tai ennen sitä.

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä