Koulutuksen sisältö

Ensiapukurssilla henkilö syventää tietojaan ja taitojaan ensiavussa
– osaa liikenneonnettomuudessa toimia auttajana sekä johtaa auttamistoimintaa
-erottaa henkeä uhkaavat vammat lievistä.
Syventävän osan voit suorittaa, kun olet suorittanut Ensiapu hätätilanteissa-koulutuspäivän.