Koulutuksen sisältö

Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua lähihoitajan ja hoiva-avustajan työtehtäviin, alan koulutuksiin sekä selvittää omia valmiuksiasi toimia hoiva-alalla. Hoiva-alat tutuksi -koulutus kestää 15 pvä.
Koulutus alkaa Kajaanissa 20.11.2023.

Kuka voi hakea koulutukseen?
Koulutukseen voivat hakea kaikki työttömät ja työttömyysuhanalaiset 20-vuotta täyttäneet Kainuun kuntakokeilun ja TE-toimiston asiakkaat. Kajaanin kaupungin ulkopuolella asuvilla on mahdollisuus osallistua koulutukseen joustavasti verkon kautta Teams- ja Zoom-yhteyden välityksellä tai majoittua Kajaanissa Edukain järjestämässä majoituksessa. Oppilasvalinnat tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Koulutuksen tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle realistinen kuva hoiva-alasta, ensisijaisesti lähihoitajan ja hoiva-avustajan työtehtävistä. Hoiva-ala edellyttää monipuolisia valmiuksia työskennellä eri-ikäisten ja erikuntoisten ihmisten kanssa erilaisissa työympäristöissä (esimerkiksi päiväkodit, vanhusten palvelutalot, kehitysvammayksiköt, mielenterveysyksiköt jne.). Työ on yleensä vuorotyötä ja kiireistä, joten hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto on olennaista. Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus tunnistaa vahvuuksiasi ja soveltuvuuttasi alalle kokeilemalla hoitotyötä oikealla työpaikalla.

Koulutuksen sisältö
Opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Sisällöt räätälöidään opiskelijakohtaisesti vastaamaan opiskelijan tarpeita ja tukemaan opiskelijan jatkopolun suunnittelua. Näin jokaisen opiskelijan koulutuksen sisältö rakentuu yksilöllisesti.
Koulutuksen sisältö valitaan koulutustarjottimesta. Opiskelija valitsee yhdessä kouluttajan kanssa, yksilöllisen tarpeen mukaisesti, sopivat sisällöt seuraavista osioista:
* Työelämäosaaminen
* Työssäoppiminen työpaikalla
* Digiosaaminen
* Vuorovaikutusosaaminen
* Itsetuntemus ja itseohjautuvuus
* Koulutustietous

Koulutukseen voidaan sisällyttää työtehtävissä tarvittavia passi- ja korttikoulutuksia, 1-3 korttia / opiskelija. Koulutuksen aikana opiskelijoilla on käytettävissä Edukain kannettavat tietokoneet.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy kontaktiopetusta 10 päivää ja työssäoppimista/koulutuskokeilua 5 pv sekä itsenäistä työskentelyä.

Koulutukseen haetaan TE-toimiston kautta.

Kysyttävää? Ota yhteyttä.