Koulutuksen sisältö

Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua kone- ja metallialan työtehtäviin, niihin johtaviin koulutuksiin sekä selvittää omia valmiuksia toimia kone- ja metallialalla ja hankkia ammatillista koulutusta. Koulutus kestää 15 pvä.
Koulutus alkaa Kajaanissa  18.3.2024.

Kuka voi hakea koulutukseen?
Koulutukseen voivat hakea kaikki työttömät ja työttömyysuhanalaiset 20-vuotta täyttäneet Kainuun kuntakokeilun ja TE-toimiston asiakkaat. Kajaanin kaupungin ulkopuolella asuvilla on mahdollisuus osallistua koulutukseen joustavasti verkon kautta Teams- ja Zoom-yhteyden välityksellä tai majoittua Kajaanissa Edukain järjestämässä majoituksessa. Oppilasvalinnat tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Koulutuksen tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on sinulle realistisen kuvan kone- ja metallialasta, ensisijaisesti hitsaajan, koneistajan ja koneasentajan työtehtävistä. Työ kone- ja metalliala on vaihtelevaa. Metallialan hitsaus- ja levytyöt ovat paljolti käsityötä koneiden, laitteiden ja mittavälineiden avulla. Työssä pääset näkemään oman työsi tulokset jokaisen työvaiheen valmistumisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö
Opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Sisällöt räätälöidään opiskelijakohtaisesti vastaamaan opiskelijan tarpeita ja tukemaan opiskelijan jatkopolun suunnittelua. Näin jokaisen opiskelijan koulutuksen sisältö rakentuu yksilöllisesti.
Koulutuksen sisältö valitaan koulutustarjottimesta. Opiskelija valitsee yhdessä kouluttajan kanssa, yksilöllisen tarpeen mukaisesti, sopivat sisällöt seuraavista osioista:
* Työelämäosaaminen
* Työssäoppiminen työpaikalla
* Digiosaaminen
* Vuorovaikutusosaaminen
* Itsetuntemus ja itseohjautuvuus
* Koulutustietous

Koulutukseen voidaan sisällyttää työtehtävissä tarvittavia passi- ja korttikoulutuksia, 1-3 korttia / opiskelija. Koulutuksen aikana opiskelijoilla on käytettävissä Edukain kannettavat tietokoneet.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy kontaktiopetusta 10 päivää ja työssäoppimista/koulutuskokeilua 5 pv sekä itsenäistä työskentelyä.

Koulutukseen haetaan TE-toimiston kautta.

Kysyttävää? Ota yhteyttä.