Koulutuksen sisältö

Koulutus on tarkoitettu
Kainuun työllisyyden kuntakokeilun sekä Kainuun TE-toimisto työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille.
Koulutuksen tavoitteena on tukea osallistuvia työllistymään tai hakeutumaan opiskelemaan luonnonvara-alalle. Koulutus antaa opiskelijoille mahdollisimman laajan ja kattavan kuvan alan opiskelu-ja työllistymismahdollisuuksista.

Koulutuksen sisältö
* luonnonvara-alalle valmentavat opinnot
* luonnonvara-alan työ- ja opiskelumahdollisuuksiin tutustuminen
* työelämätaitojen vahvistaminen
* alalla tarvittavat lupakortit (työturvallisuuskortti, ensiavun perusteet)
* työnhakuasiakirjojen laatiminen
* työssäoppiminen
* urasuunnittelu, opiskelijan työllistymistilanteen kartoittaminen ja jatkopolkujen suunnittelu.
Koulutuksen kesto
• koulutus kestää 35 päivää, josta lähiopetusta 15 päivää, etäopetusta 3 päivää ja työssäoppimista 17 päivää.

Koulutuksen aikana tehdään yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen Titity – Tilalta tietoon ja työelämään-hankkeen kanssa.
Hankkeen osatoteuttajana on myös KAO, Kainuun ammattiopisto.

Koulutukseen haku ja valinta
• koulutukseen haetaan TE-palvelujen kautta 12.3.2023 mennessä.
• hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Selvitä hakemuksen Omat perustelut-kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja mitä suunnitelmia Sinulla on koulutuksen jälkeen.

Kysyttävää? Ota yhteyttä.