Koulutuksen sisältö

Orientoivan jakson tarkoitus on tehdä jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen jatkosuunnitelma. Koulutuksen aluksi opiskelijat haastatellaan asioimistulkin avulla ja selvitetään heidän kielitaitonsa, koulutus- ja työtaustansa, aiemmin hankittu osaamisensa, suomen kielen opiskelutaustansa sekä elämäntilanteensa.

Koulutuksen aikana tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja palveluihin, työelämään, työnhakuun ja yrittäjyyteen, suomalaiseen koulutusjärjestelmään sekä perhekulttuuriin. Samalla harjoitellaan suomen kielellä toimimista ja teemojen perussanastoa. Opiskelijoiden opiskeluvalmiudet selvitetään havainnoimalla sekä testaamalla. Lopuksi tehdään suomen kielen taitotasotesti.

Opiskelu kestää 35 päivää.

Koulutukseen haetaan TE-toimiston kautta.

Kysyttävää? Ota yhteyttä.