Koulutuksen sisältö

Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua ravintola- ja cateringalan työtehtäviin, alan koulutuksiin sekä selvittää omia valmiuksiasi toimia kokkina tai tarjoilijana. Ravintola- ja cateringala tutuksi -koulutus kestää 15 pvä.
Koulutus alkaa Kajaanissa 13.11.2023.

Kuka voi hakea koulutukseen?
Koulutukseen voivat hakea kaikki työttömät ja työttömyysuhanalaiset 20-vuotta täyttäneet Kainuun kuntakokeilun ja TE-toimiston asiakkaat. Kajaanin kaupungin ulkopuolella asuvilla on mahdollisuus osallistua koulutukseen joustavasti verkon kautta Teams- ja Zoom-yhteyden välityksellä tai majoittua Kajaanissa Edukain järjestämässä majoituksessa. Oppilasvalinnat tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Koulutuksen tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle realistinen kuva ravintola- ja cateringalan työtehtävistä. Keittiö- ja tarjoilutyö edellyttää työntekijältä monipuolisia valmiuksia kuten esimerkiksi hyvää fyysistä kuntoa, asiakaspalvelutaitoja, luovuutta ja halua työskennellä erilaisissa työympäristöissä (suurtalouskeittiöt, ravintolakeittiöt, ravintolat, kahvilat). Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus tunnistaa vahvuuksiasi ja soveltuvuuttasi alalle kokeilemalla kokin tai tarjoilijan työtä oikealla työpaikalla.

Koulutuksen sisältö
Opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Sisällöt räätälöidään opiskelijakohtaisesti vastaamaan opiskelijan tarpeita ja tukemaan opiskelijan jatkopolun suunnittelua. Näin jokaisen opiskelijan koulutuksen sisältö rakentuu yksilöllisesti.
Koulutuksen sisältö valitaan koulutustarjottimesta. Opiskelija valitsee yhdessä kouluttajan kanssa, yksilöllisen tarpeen mukaisesti, sopivat sisällöt seuraavista osioista:
* Työelämäosaaminen
* Työssäoppiminen työpaikalla
* Digiosaaminen
* Vuorovaikutusosaaminen
* Itsetuntemus ja itseohjautuvuus
* Koulutustietous

Koulutukseen voidaan sisällyttää työtehtävissä tarvittavia passi- ja korttikoulutuksia, 1-3 korttia / opiskelija. Koulutuksen aikana opiskelijoilla on käytettävissä Edukain kannettavat tietokoneet.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy kontaktiopetusta 10 päivää ja työssäoppimista/koulutuskokeilua 5 pv sekä itsenäistä työskentelyä.

Koulutukseen haetaan TE-toimiston kautta.

Kysyttävää? Ota yhteyttä.