Maahanmuuttajien koulutus

Orientoiva koulutus, kotoutumiskoulutus

Orientoivassa koulutuksessa opiskelevat maahanmuuttajat, jotka ovat kotoutumispolkunsa alkuvaiheessa. Koulutuksen aikana kartoitetaan kotoutujien aiemmin hankkimaa osaamista ja ammattitaitoa, selvitetään opiskeluvalmiuksia ja täsmennetään tulevaisuuden tavoitteita. Lisäksi tutustutaan Kajaanin ja Kainuun työ- ja koulutustarjontaan ja harrastusmahdollisuuksiin. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan jatkosuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Orientoivan koulutuksen aikana opiskelijat saavat tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, koulutusjärjestelmästä, työelämästä ja suomalaisesta perhekulttuurista joko äidinkielellään tai hyvin ymmärtämällään kielellä. Koulutuksen kesto on seitsemän viikkoa ja sinne hakeudutaan TE-toimiston kautta.

Seuraavat koulutukset: 13.1.-28.2.2020 ja 30.3.-20.5.2020

 

Ammatillisesti suuntautuneet koulutukset maahanmuuttajille

Edukai järjestää maahanmuuttajille sadan päivän mittaisia ammatillisesti suuntautuneita koulutuksia, jotka parantavat opiskelijoiden valmiuksia päästä työelämään tai aloittaa opiskelu ammatillisessa koulutuksessa. Koulutukset suuntautuvat eri aloille: sosiaali- ja terveysalalle, palvelualoille (ravitsemus, puhtaanapito) ja tekniikan ja liikenteen aloille (logistiikka, metalliala, kaivosala, rakennusala). Koulutuksien aikana opiskellaan sekä ammatillisia sisältöjä että ammatillista ko. alan suomea. Ammatillisesti suuntautuneisiin koulutuksiin hakeudutaan TE-toimiston kautta, www.te-palvelut.fi

Seuraava koulutus: Puhdistus- ja kiinteistöpalvelualan koulutus maahanmuuttajille.
Haku päättyy 7.2.2020. Koulutus alkaa Kajaanissa 9.3.2020.