Kaluston kehittyminen, painoluokan ja mittojen muuttuminen edellyttää myös ammattikuljettajien osaamisen päivittämistä muutosten edellyttämälle tasolle. Kainuun sotessa asia ajankohtaistui uusien, aiempaa raskaampien ambulanssien hankkimisen myötä. Niiden ajamiseen vaaditaan aiemman henkilöautokortin sijaan C1 -kortti eli kansankielellä kevytkuorma-autokortti.

Ensihoidon päällikkö Jukka Angerman kertoo, että ajokorttiluokan korottaminen koski kaikkiaan 70:ää ensihoidossa työskentelevää ensihoitajaa, sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa. Angermanin mukaan ajokorttiluokan korottaminen haluttiin tehdä mahdollisimman helpoksi ja joustavaksi henkilökunnalle. Yhteistyökumppaniksi valittiin Edukai, joka mahdollisti ajo-opetuksen myös iltaisin ja viikonloppuisin.

– Ajo-opetuksen järjestäminen kolmivuorotyötä tekevälle hoitohenkilöstölle voi olla haasteellista. Edukain työelämälähtöinen ja joustava ajo-opetus osoittautui onnistuneeksi ja mutkattomaksi valinnaksi, Angerman kiittelee yhteistyötä.

Kainuun soten käytössä oleva uusi ambulanssimalli edustaa uuden ajan teknologiaa. Tämä mahdollistaa monipuolisten ja tarpeellisten oheislaitteiden asentamisen, sekä niiden sujuvan käytön eri tilanteissa. Turvallisuuden lisäksi ajoneuvolta vaaditaan ajomukavuutta sekä hoitotyön kannalta tärkeää työskentelytilaa kaikissa olosuhteissa. Kyse on myös työhyvinvoinnista.

Ajokorttiluokan korotus on lain ja asetusten määräämä, joten kustannuksista vastaa työantaja. Työntekijät suorittivat uuden ajokortin vapaa-ajallaan ja heidän maksettavakseen jäi korttiin kuuluvat viranomaismaksut.

Jukka Angermanin mukaan vastapainona menetetylle vapaa-ajalle on saatu merkittävä parannus työtiloihin ja -oloihin. Ajokorttiluokan korottaminen on myös sijoitus oman osaamisen pääomaan.

Lisätietoja yhteistyöstä antaa ensihoitopäällikkö jukka.angerman@kainuu.fi, p. 044 797 0150.