Referenssit

Kainuun soten ensihoitohenkilöstölle C1 -ajokortit Edukain autokoulusta

Kaluston kehittyminen, painoluokan ja mittojen muuttuminen edellyttää myös ammattikuljettajien osaamisen päivittämistä muutosten edellyttämälle tasolle. Kainuun sotessa asia ajankohtaistui uusien, aiempaa raskaampien ambulanssien hankkimisen myötä. Niiden ajamiseen vaaditaan aiemman henkilöautokortin sijaan C1 -kortti eli kansankielellä kevytkuorma-autokortti.

Ensihoidon päällikkö Jukka Angerman kertoo, että ajokorttiluokan korottaminen koski kaikkiaan 70:ää ensihoidossa työskentelevää ensihoitajaa, sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa. Angermanin mukaan ajokorttiluokan korottaminen haluttiin tehdä mahdollisimman helpoksi ja joustavaksi henkilökunnalle. Yhteistyökumppaniksi valittiin Edukai, joka mahdollisti ajo-opetuksen myös iltaisin ja viikonloppuisin.

– Ajo-opetuksen järjestäminen kolmivuorotyötä tekevälle hoitohenkilöstölle voi olla haasteellista. Edukain työelämälähtöinen ja joustava ajo-opetus osoittautui onnistuneeksi ja mutkattomaksi valinnaksi, Angerman kiittelee yhteistyötä.

Kainuun soten käytössä oleva uusi ambulanssimalli edustaa uuden ajan teknologiaa. Tämä mahdollistaa monipuolisten ja tarpeellisten oheislaitteiden asentamisen, sekä niiden sujuvan käytön eri tilanteissa. Turvallisuuden lisäksi ajoneuvolta vaaditaan ajomukavuutta sekä hoitotyön kannalta tärkeää työskentelytilaa kaikissa olosuhteissa. Kyse on myös työhyvinvoinnista.

Ajokorttiluokan korotus on lain ja asetusten määräämä, joten kustannuksista vastaa työantaja. Työntekijät suorittivat uuden ajokortin vapaa-ajallaan ja heidän maksettavakseen jäi korttiin kuuluvat viranomaismaksut.

Jukka Angermanin mukaan vastapainona menetetylle vapaa-ajalle on saatu merkittävä parannus työtiloihin ja -oloihin. Ajokorttiluokan korottaminen on myös sijoitus oman osaamisen pääomaan.

Lisätietoja yhteistyöstä antaa ensihoitopäällikkö jukka.angerman@kainuu.fi, p. 044 797 0150.

AikoStartista alku uuteen ammattiin

Vanhan sanonnan mukaan ainoastaan muutos on pysyvää.
Liisa Auma-aho tuntee hyvin tämän viisauden. Hän ennätti tehdä pitkän päivätyön työelämässä, ja kokea muutosten pysyvyyden. Reiluun kolmeenkymmeneen työvuoteen mahtuu mittavat ajanjaksot niin Kainuun osuusmeijerillä kuin Kulunnan puutarhallakin, työsuhteiden päättyessä yritysten lopettamiseen.

Kesällä 2018 työvoimahallinnon viikon kestäneen työnhakukurssin jälkeen työvoimaneuvoja ehdotti Liisalle Edukain AikoStarttia. Mielessä pyöri monta kysymystä, mutta ajatus uudesta kuitenkin kiehtoi. Niinpä syksyllä Liisa löysi itsensä uuden polun päästä Edukailta.

– Alkuun ehkä vähän mietin ikääni, mutta suunnaton halu, uteliaisuus ja ennakkoluuloton asenne voittivat, Liisa kertoo iloisena päätöksestään.

Koulutuksen edetessä nousee usein esiin henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka opettajan harjaantunut silmä huomioi. Niinpä opettajan esittämä ajatus hoitoalasta hieman hämmästytti, mutta kun asiaa käytiin laajemmin läpi, kasvatus- ja ohjausala tuntui isolta mahdollisuudelta.

– Vanhustyö ei siinä hetkessä tuntunut omalta. Mutta kun selvisi, että on mahdollisuus työllistyä lasten ja nuorten pariin, kiinnostus alaa kohtaan kasvoi.

AikoStarttiin kuuluvan työharjoittelun Liisa hyödynsi kokeilemalla elämänmenoa päiväkodissa. Se vei mennessään. Ala tuntui juuri oikealta ja ennen kaikkea työ lasten parissa innosti. Lapset ottivat Liisan nopeasti omakseen.

– Sydän ja mieli jäivät kerralla lasten parissa työskentelemiseen. Sain onnekseni vielä jatkaa päiväkodissa AikoStartin jälkeenkin, Liisa muistelee kesän yli kantaneita onnenpäiviään.

Sen verran vuodet puutarhalla ovat vaikuttaneet, että yhtäläisyys eilisen ja huomisen väliin on helppo löytää.

– Taimiahan minä hoidin siellä puutarhallakin, Liisa naurahtaa iloisena.

AikoStartti avasi Liisalle oven uuteen. Innostuksen palo sisällään hän haki kasvatus- ja ohjausalalle Kainuun ammattiopistoon, ja aloitti lastenohjaajaopinnot maaliskuussa 2019. Myös tähän opiskeluun liittyvät harjoittelujaksot Liisa on suorittanut päiväkodissa.

AikoStarttia Liisa pitää hyvänä mahdollisuutena. Omalla esimerkillään hän myös kannustaa kaikkia muutostilanteessa mietiskeleviä osallistumaan ja hyödyntämään sen tarjoaman tuen uuteen alkuun.

– Startissa etsitään ja nostetaan esiin jokaisen omat vahvuudet, ja lähdetään etenemään sitä kautta. Jos olet epävarma omasta osaamisestasi tai tuntuu ettet jaksaa yksin etsiä eri mahdollisuuksia, Startin ammattitaitoiset opettajat ovat sitä varten ja auttavat, Liisa kannustaa.

Liisa pitää myös tärkeänä, että AikoStartti tarjoaa mahdollisuuden etsiä ja kokeilla rauhassa sellaisiakin aloja, jotka ovat oman turva-alueen ulkopuolella. Hänelle itselleen hyppy tuntemattomaan oli ensimmäinen harjoittelujakso päiväkodissa.

Omasta osallistumisestaan AikoStarttiin Liisa on enemmän kuin hyvillään. Nyt suunta on kohti uutta, omalta tuntuvaa ammattia.

Haastattelupäivälle osui sattumalta muutoinkin merkittävä ajankohta. Päivälleen vuosi sitten Liisa aloitti lastenohjaajaopinnot. Paitsi että muutos on pysyvää, siinä on aina myös mahdollisuus. Siihen kannattaa tarttua!

A. Kyllönen Oy luottaa Edukaihin ammattipätevyyskoulutuksissa

Maailma näytti kovin toiselta 1920-luvulla Kyllösen Heikin toimittaessa postia Kuhmon ja Lentiiran välillä. Vaikka hevospeli vaihtui sittemmin seka-autoon, työ- ja lepoajat määrittyivät sen mukaan, miten tekijä ehti töiltään. Kun Heikin poika Antti ryhtyi itsenäiseksi linja-autoilijaksi vuonna 1946, elettiin jo sodanjälkeistä jälleenrakentamisen aikaa. Tekemistä oli paljon ja Kainuussa riitti väkeä sivukyliä myöten.

Vuosikymmenten saatossa Kyllösen perheyritys kasvoi yhdeksi linja-autoliikenteen edelläkävijöistä Kainuussa. Kehitys on vaatinut uudistumista ja investointeja, mutta myös huomioimaan kasvavan määrän lakisääteisiä velvoitteita. Yksi keskeisiä uudistuksia on lakiin kirjattu velvoite järjestää kuljettajille ammattitaitoa ylläpitävää jatkokoulutusta viiden vuoden välein.

Näihin koulutuksiin A. Kyllönen Oy on valinnut yhteistyökumppanikseen Edukain. Toimitusjohtaja Jaakko Kyllösen mielestä Edukai on paras mahdollinen valinta.

– Alusta alkaen yhteistyö on sujunut erinomaisen hyvin. Tarpeemme on huomioitu ja koulutus on ihmisläheistä. Sähköinen koulutusten varausjärjestelmä on tärkeä lisä kokonaisuuteen, Kyllönen toteaa.

Linja-autokuljettajan työ on palveluammatti, jossa hyvän ajotaidon lisäksi tarvitaan vastuullisuutta ja hyviä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Jaakko Kyllönen näkee koulutukset tärkeänä osana kuljettajan ammatillista tukemista.

– Koulutuksilla on merkitystä myös kuljettajien terveyden ja työssäjaksamisen näkökulmasta. Työhön kohdistuu paljon vaatimuksia ja paineita, joista matkustajien turvallisuus on tärkein.

Perinteikkään perheyrityksen johtamisen ohella Jaakko Kyllönen toimii Linja-autoliiton hallituksen puheenjohtajana. Asianmukaisen, turvallisen kaluston ohella henkilökunnan ajantasainen, päivitetty ammattitaito on onnistumisen edellytys koko alalla.

– Me olemme erittäin koulutusmyönteinen yritys ja haluamme ylläpitää kuljettajiemme osaamista. Edukai antaa siihen parhaat mahdolliset eväät, Kyllönen summaa.

Edukai on raskaskalustokoulutuksen kainuulainen edelläkävijä

Raskaan kaluston ajoneuvoissa on yhä enemmän uuden ajan teknologiaa. Tämä edellyttää uudenlaista osaamista myös kaluston parissa työskenteleviltä asentajilta. Perinteisesti koulutus on painottunut mekaniikkaan ja moottoreiden purkamiseen, mutta Edukain järjestämässä koulutuksessa pääpaino on diagnostiikassa ja laajemminkin vianhaussa.

Koulutus tapahtuu oppimisympäristössä, jossa koulutettavien käytössä on mm. Suomen ainoa opetuskäyttöön valmistettu täysin toimiva Euro-6 päästönormit täyttävä dieselmoottori kaikkine nykyaikaisine mittauslaitteineen.

Vikojen simulointia

Euro 6 -päästönormit täyttävä opetusmoottori on erinomainen työväline osaamisen vahvistamiseen. Moottoriin on mahdollista aktivoida pysyviä ja satunnaisesti ilmeneviä vikoja, joiden löytämiseen ja korjaamiseen koulutus tähtää. Nykyaikainen tekniikka vaatii monipuolista ja ajantasaista osaamista kunnossapidon ammattilaisilta. Henkilöautoista poiketen raskaan kaluston koulutus ei ole merkkikohtaista ja se soveltuu niin kuorma-auto kuin työkonetekniikkaankin. Tämä mahdollistaa koulutuksen laaja-alaisemman hyödyntämisen käytännön työssä.

Koulutusta tarpeen mukaan

Edukain raskaskalustokoulutuksissa korostuu tarpeenmukaisuus. Koulutusta on mahdollista toteuttaa myös asiakkaan omissa tiloissa ja välineillä. Tämä mahdollistaa joustavasti räätälöidyt täsmäkoulutukset yrityksille parhaiten sopivina ajankohtina. Edukain raskaskalustokoulutuksia ovat hyödyntäneet monet omien alojensa huippuyritykset, kuten Ponsse, Normet ja Junttan. Kasvussa oleva kaivosteollisuus vahvistaa sekin kalusto-osaamistaan Edukain koulutuksilla. Yrityksille ajassa kiinni oleva henkilöstö on kustannustehokas kilpailuetu.

 

Rukakeskuksessa rinnekoneiden huolto- ja kunnossapidosta vastaava Jyrki Kurtti ei kauan mieti kommenttiaan raskaskalustokoulutuksesta kysyttäessä.

– Tiimin osaaminen ja tekemisen henki on todella vaikuttavaa! Opettajat ovat todella kannustavia alan ammattilaisia. Se innosti ja motivoi myös minua jatkamaan opiskelua, Jyrki kiittelee.

Jyrki on ennättänyt jo aiemmin suorittaa pienkonekorjaajan perustutkinnon. Se on ollut hyvä pohja. Lisäopiskelusta on ollut kuitenkin hyötyä työllistymisen kannalta, laaja-alaisille osaajille riittää kone- ja kalustokentillä kysyntää.

– Oma osaaminen ja tekemisen varmuus ovat kasvaneet. Konekaluston kirjo nykyisessä työssä on hyvin laaja, ja monipuolisella osaamisella on mahdollisuus päästä vastuullisempiin työtehtäviin.

Kun rinnekausi on paketissa, laitteet on kunnostettava tulevaa talvea varten. Monipuolisesta osaamisesta on nyt hyötyä, sillä Rukalla on mm. gondolihissi ja 6-paikkainen tuolihissi.

 

Työnantajan koulutusmyönteisyys on tärkeä tekijä

Ammattilaiset tiedostavat teknologian kehityksen ja osaamisen päivittäminen on välttämätöntä.
E. Hartikainen Oy:ssä huoltopäällikkönä työskentelevä ja kaivoskaluston kunnossapidosta vastaava Pekka Jormanainen myöntää koulutuksen hyödyt sekä työntekijälle että työnantajalle.

– Koulutettu henkilöstö motivoituu ja innostuu, se näkyy heti työsuorituksissa ja myös hyvänä työilmapiirinä.

Säännölliset henkilöstökoulutukset aloitettiin Hartikaisella noin viisi vuotta sitten. Raskaskalustokoulutuksiin Hartikaisen väki on osallistunut siitä lähtien, kun koulutukset käynnistyivät.

– Meillä on hyvin koulutusmyönteinen ilmapiiri talossa. Monet kyselevät koulutusmahdollisuuksista, koska se on myös yksi väylä edetä uralla haasteellisempiin työtehtäviin. Lähtökohtaisesti meille palkataan hyvin peruskoulutettuja ammattilaisia, joille sitten järjestetään lisäkoulutuksia.

Pekka Jormanainen laskee tähän mennessä koulutettujen henkilömäärän noin kahteenkymmeneen. Kajaanin opetustiimi saa häneltä erinomaisen arvosanan.

– Kajaanissa todella osataan tämä ala. Edukailla on innostava ja ammattitaitoinen huipputiimi, jota myös koulutuksessa olleet työntekijämme kehuvat.