Koulutusta yritysten muutos- ja rekrytointitilanteisiin

Vaatiiko yrityksesi uudenlaista osaamista?
Onko yritykselläsi tarve rekrytoida ammattitaitoista työvoimaa?
Edessä irtisanomisia tai lomautuksia?

Yhteishankintakoulutuksella yritys voi kouluttaa työntekijöitä rekrytointi-, muutos tai irtisanomistilanteissa.

Yhteishankintakoulutukset suunnitellaan aina yhteistyössä yrityksen ja paikallisen ELY-keskuksen kanssa. ELY-keskus kilpailuttaa koulutuksen alalle soveltuvan koulutuspalvelun tuottajan. Koulutuksen kokonaiskustannuksista yrityksesi maksaa 20–75 prosenttia ja ELY-keskus loput. Maksuosuus vaihtelee koulutuksesta riippuen. Tutustu yhteishankintakoulutuksiin ja hyödynnä rahoitusetu!

Osaavaa työvoimaa koulutuksella

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos ammattitaitoisia työntekijöitä ei löydy tai alan osaajia ei ole valmistumassa lähiaikoina. Sen avulla yritys saa koulutettua, motivoitunutta ja osaavaa työvoimaa ja työtön työnhakija mahdollisuuden työllistyä. Kainuun ammattiopistolla on vahva kokemus RekryKoulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta.

TäsmäKoulutus on erinomainen vaihtoehto, kun yrityksessä tapahtuu muutoksia jotka edellyttävät työntekijöiden osaamisen perusteellisempaa päivittämistä. Koulutus tukee henkilöstön työssä pysymistä ja pidentää työuria – tavoitteena on myös estää lomautukset tai irtisanomiset. TäsmäKoulutus voi olla ammatillista tai ammatillisia valmiuksia edistävää koulutusta.

MuutosKoulutus mahdollistaa vastuullisen toiminnan, kun yritys joutuu tuotannollisista tai taloudellisesta syistä irtisanomaan henkilöstöään. MuutosKoulutus soveltuu myös tilanteisiin joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa.

Henkilöstön kehittäminen ja muutostilanteet (www.te-palvelut.fi)