Menevätkö joskus sanat sekaisin ja lukeminen tuntuu hitaalta ja työläältä? Haluatko selvittää lukemisessa ja kirjoittamisessa eteen tulleita pulmia? Tarvitsetko opiskeluasi, koejärjestelyjä tai muita tukitoimia varten lukilausunnon?

Edukain tarjoamat lukitestit on tarkoitettu tunnistamaan henkilökohtaisia lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia sekä löytämään niihin syitä. Lukitestistä voi halutessaan saada virallisen lukilausunnon, ja siihen voi kuulua myös suosituksia tukitoimista ja erityisjärjestelyistä esimerkiksi opiskelussa tai työssä.

Lukilausunnon hankkiminen on tarpeellista yleensä ylioppilaskokeita tai autokoulua varten, koska lukivaikeuden todistamisesta saa lisäaikaa kokeen suorittamiseen. Lukitestistä saadun lausunnon perusteella on mahdollista saada erilaisia tukitoimia myös työpaikalla.

Palvelut

1. Lukiseula

Lukiseulassa selvitetään
● lukunopeutta ja lukutarkkuutta
● luetun ymmärtämistä
● oikeinkirjoitusta ja äänteiden erottelua.
Kesto noin 1,5 tuntia.

Lukiseula antaa viitteitä lukivaikeudesta. Lukiseulalla ei varsinaisesti todeta lukivaikeutta,
eikä siitä saa lukitodistusta. Lukiseula on myös suppeampi verrattuna yksilötestiin. Lukiseulasta saa kirjallisen yhteenvedon.

2. Yksilötesti

Yksilötesti mittaa
● teknistä lukutaitoa ja teknistä lukunopeutta
● luetun ymmärtäistä monella eri tavalla
● äänteiden hahmottamista
● auditiivista työmuistia sekä nimeämistä.
Kesto noin 2 tuntia.

Yksilötestin lisäksi lausunnon pohjana on opiskelijan haastattelu. Tätä yhteenvetoa voi käyttää esimerkiksi lausuntona autokoulua varten. Työttömän tai muutoin tuen piirissä olevan henkilön kannattaa olla yhteydessä Kelaan, sosiaalitoimeen tai TE-toimistoon saadakseen mahdollisesti apua lukitestin kustannuksiin. Omasta vakuutusyhtiöstä voi myös tiedustella korvaako vakuutus testin.

Kenelle

Lukitestit on suunnattu henkilöille, joilla on jonkinasteisia lukemisen ja kirjoittamisen hankaluuksia.

Palvelun hinta

Lukiseulan hinta 60 € (sis. alv 24%).
Yksilötestin hinta 130 € (sis. alv 24%).

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää:

Tiina Suoranta Kouluttaja 044 294 4518