Opinnollistaminen

Opinnollistamisessa teemme näkyväksi yhdessä yrittäjän kanssa, mitä ammatilliseen perustutkintoon kuuluvia tutkinnonosia työpaikalla voi suorittaa. Työympäristön opinnollistaminen edistää työssä käyvän opiskelijan tai harjoittelijan ammatillista kehittymistä ja nopeuttaa esimerkiksi opintojen etenemistä sekä tutkintoon valmistumista. Kun työtehtävät on selkeytetty, myös ohjaus työpaikalla helpottuu.

Työnantajalle opinnollistaminen tarjoaa teorian ja käytännön yhteensovittamista, parhaimmillaan uuden tiedon ja toimintatapojen saamista työyhteisöön. Osaavan työvoiman rekrytointi helpottuu ja nykyiset työntekijät voivat kehittää sekä päivittää osaamistaan. Työympäristön työtehtävien tunnistaminen antaa hyviä eväitä myös uusien työntekijöiden perehdyttämiseen.

Kielitietoisuuskoulutus

Kohtaatko asiakaspalvelutehtävissä usein selkokieltä tarvitsevia asiakasryhmiä, esimerkiksi ikäihmisiä tai suomea vieraana kielenä puhuvia?

Kielitietoisuuskoulutus on kehittämämme palvelu, jonka tavoitteena on helpotaa ja tukea selkokieltä
tarvitsevien asiakkaiden neuvonta- ja ohjaustilanteita. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka kohtaavat työssään selkokieltä tarvitsevia asiakkaita.

Kielellistäminen-palvelu

Onko työyhteisössäsi selkokieltä tarvitsevia henkilöitä, esimerkiksi suomea vieraana kielenä puhuvia? Miten selität heille vaikeat ammattisanat ja työohjeet?

Kielellistäminen -palvelukokonaisuus on tarkoitettu helpottamaan monikulttuurisen työyhteisön toimintaa ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kotoutumista suomalaiselle työpaikalle. Palvelu on suunniteltu työnohjaustilanteen tueksi suomenoppijoiden kanssa.

Asiointiapupalvelut maahan muuttavalle työntekijälle

Onko yritykseesi saapumassa tai jo saapunut ulkomaalaisia työntekijöitä, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea alkuvaiheen arkiasioiden sujuvaan hoitamiseen?

Asiointiapupalvelut tarjoaa maahan saapuville työntekijöille ja heidän perheilleen kotoutumista edistäviä tukipalveluita. Olemme maahan muuttavan tukena ja apuna sekä opastamme häntä käyttämään jokapäiväisen elämän kannalta oleellisia palveluja.

Lukitestit

Menevätkö joskus sanat sekaisin ja lukeminen tuntuu hitaalta ja työläältä? Haluatko selvittää lukemisessa ja kirjoittamisessa eteen tulleita pulmia? Tarvitsetko opiskeluasi, koejärjestelyjä tai muita tukitoimia varten lukilausunnon?

Edukain tarjoamat lukitestit on tarkoitettu tunnistamaan henkilökohtaisia lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia sekä löytämään niihin syitä. Lukitestistä voi halutessaan saada virallisen lukilausunnon, ja siihen voi kuulua myös suosituksia tukitoimista ja erityisjärjestelyistä esimerkiksi opiskelussa tai työssä.