Edukai

Osaamisella on merkitys

Edukai tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia koulutus- ja työelämäpalveluja sekä osaamisen kehittämistä asiakkaan tarpeisiin. Koulutuspalveluilta odotetaan vahvaa ajassa elämistä, laajaa asiantuntemusta ja taitoa katsoa tulevaan, kaikkea sitä mitä me Edukailla olemma. Edukai haluaa olla omalla osaamisellaan mukana kehittämässä Kainuun alueen kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.

Erityisesti panostamme uusien koulutustarpeiden tunnistamiseen ja uusien toimintamuotojen ja koulutustuotteiden kehittämiseen hyödyntäen uusinta pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä.

Edukain koulutustarjontaan kuuluu mm. täydennyskoulutukset, yrityskoulutukset, rekrykoulutukset, maahanmuuttajien ammatilliset kotoutumiskoulutukset, työvoimakoulutukset sekä yhteishankintakoulutukset. Lisäksi tarjoamme osaamisen kehittämispalveluja ja järjestämme tutkintotilaisuuksia.

Vuosikatsaus 2019