NUOTTI-valmennus on henkilökohtaista valmennusta nuorelle, jonka toimintakyky on heikentynyt. Sen tavoitteena on, että nuoren käsitys omista vahvuuksista ja voimavaroista vahvistuu ja hän kartuttaa elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitojaan. NUOTTI-valmennuksen aikana nuori voi ottaa askeleita kohti opiskelu- ja työelämää. Valmennuksessa nuori työskentelee henkilökohtaisen NUOTTI-valmentajan kanssa. NUOTTI-valmennukseen voivat hakea kaikki 16–29-vuotiaat, jotka tarvitsevat tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmien laatimiseen.

NUOTTI-valmennuksessa
– tunnistat omia vahvuuksiasi, voimavarojasi ja taitojasi
– opit, kuinka voit hyödyntää voimavarojasi arjessa, opiskelussa, työssä ja työnhaussa
– kehität elämänhallintataitojasi (esimerkiksi itsestä ja raha-asioista huolehtiminen, arkirutiinien hoitaminen)
– kehität työelämään liittyviä valmiuksiasi
– saat tietoa erilaisista opiskelu-, työ- ja kuntoutusmahdollisuuksista
– teet opiskeluun tai työelämään liittyviä tulevaisuudensuunnitelmia
– saat käyttöösi tukiverkoston ja palveluja, joiden avulla pääset etenemään kohti tavoitteitasi.

NUOTTI-valmennus koostuu sinun ja NUOTTI-valmentajasi henkilökohtaisista tapaamisista. Tapaamisia on enintään 20, ja yksi tapaaminen kestää tunnin. Valmentajasi pitää sinuun säännöllisesti yhteyttä, ja saat häneltä apua myös mieltäsi askarruttaviin käytännön asioihin. Hän voi tulla mukaasi asioimaan esimerkiksi Kelaan, TE-palveluihin tai lääkäriin.

NUOTTI-valmennukseen haetaan soittamalla Kelan numeroon 020 692 205. Hakemuksen valmennukseen voi tehdä suullisesti puhelimessa.

NUOTTI-valmentajinamme toimivat
Katja Juvani, 040 186 8394, katja.juvani@edukai.fi
Katriina Kemppainen, 044 715 7716, katriina.kemppainen@edukai.fi
Nina Korkeala, 044 715 7382, nina.korkeala@edukai.fi