Kainuulainen opinnollistamismalli

Opinnollistaminen tarkoittaa käytännön työtehtävissä, työpajalla tai muussa työvaltaisessa ympäristössä kertyvän osaamisen tunnistamista, sen vertaamista ammatillisen tutkinnon perusteisiin ja hankitun osaamisen dokumentoimista.

Timantti-valmennus, ESR (S22132)

Timantti-hanke toteutti koulutusta ja tukea Kajaanin seutukunnan alueen pienyrittäjille koronakevään jälkeisiin haasteisiin. Yrittäjän arki ja mahdollinen epätietoisuus tulevasta kuormittaa monia, joten hankkeen sisällöt painottuivat yrittäjien jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemisen teemoihin. Lisäksi hankkeessa vahvistetiin osallistujien uskoa ja luottamusta tulevaan sekä tuettiin heitä mahdollisten jatkosuunnitelmien tekemisessä.

Potkuri-hanke, ESR (S21300)

Kainuussa yhtenä tulevaisuuden haasteena on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Edukai Oy hakee etsi ja kehitti ratkaisuja työttömien työnhakijoiden osaamistason kohottamiseen siten, että asiakkaan osaamisen ja työvoimatarpeen välille ei muodostu kohtaanto-ongelmaa.

Robopedaa! Robotit ammatillisen koulutuksen maahanmuuttaja- ja kieltenopetuksessa

Hankkeen aikana vahvistettiin opettajien omaa ja koko työyhteisön osaamista opetusrobottien hyödyntämisessä!