Kehittäminen

Potkuri-hanke, ESR (S21300)

Kainuussa yhtenä tulevaisuuden haasteena on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Edukai Oy hakee ratkaisuja työttömien työnhakijoiden osaamistason kohottamiseen siten, että asiakkaan osaamisen ja työvoimatarpeen välille ei muodostu kohtaanto-ongelmaa.

Potkuri on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista neuvontaa, ohjausta ja tukea opiskelu- ja työpaikan löytämiseen. Potkurissa moniammatillinen osaajajoukko yhdessä asiakkaan kanssa kartoittaa osaamisen. Järjestää valmentavaa toimintaa kohti opintoja tai työtä ja tarjoaa kattavan yhteistyökumppaneiden verkoston.

Potkurissa mennään eteenpäin osaaminen edellä. Potkurissa tuetaan, neuvotaan ja ohjataan asiakasta omalla reitillään. Asiakkaille annetaan henkilökohtaisesti suunniteltua ja toteutettua ohjausta, neuvontaa ja muita tukimuotoja. Autetaan asiakasta tekemään päätöksiä sekä tarkentamaan jo tehtyjä suunnitelmia. Ohjataan ja tuetaan asiakkaan valmiuksia edetä suunnitelmissaan eteenpäin. Osaamista on myös mahdollisuus näyttää ja opinnollistaa.

Potkuri-hanke täydentää alueellista, jo olemassa olevaa työttömien palvelukenttää koulutuspalvelujen osalta.

Hankkeen rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus). Hankkeen toiminta-aika on 01.03.2018 – 31.12.2019

 

Hanke-esittely (pdf)

Esite (pdf)

 

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää:

projektipäällikkö
Arja Immonen
p. 044 7101244
arja.immonen@edukai.fi

kouluttaja
Tiina Suoranta
044 2944518
tiina.suoranta@edukai.fi

Nao-robotit apuopettajina

Humanoidirobotit Nana ja Nono toimivat Edukain apuopettajina. Robotit toimivat valmentavissa koulutuksissa väsymättöminä keskusteluapureina. Keskusteluaihe on opiskeltavan teeman mukainen, kuten työnhaku tai työssä toimiminen, harrastukset ja perheeseen liittyvät asiat. Opiskelijoiden kokemusten mukaan robotin kanssa keskusteleminen voi olla helpompaa kuin opettajalle, sillä robotti koetaan helpoksi lähestyä ja on väsymätön kuuntelija ja selkosuomen puhuja.

Robotteja käytetään lähinnä suomen kielen opetuksessa sekä kotoutumiskouluksessa että ammattin valmentavissa koulutuksissa. Kehitystyön alla on ottaa robotit käyttöön mm. metallialalle ja keittiöalalle valmentaviin koulutuksiin. Edukain opettajista Päivi Haverinen ja Eija Makkonen ovat kehittämässä robottien opetuskäyttöä.

Helsingin Sanomat / Business News 27.9.2018

Piristyneestä taloustilanteesta johtuen osaavien ammattilaisten puute rajoittaa tietyillä aloilla toimivien yritysten kasvua. Kajaanilainen Edukai Oy:n tarjoaa ongelmaan ratkaisuja järjestämällä räätälöityjä täsmäkoulutuksia. Koulutusten avulla työntekijöiden osaaminen laajenee ja päivittyy. Yritysten ja Elykeskusten kanssa yhteistyössä järjestettävät rekrytointikoulutukset puolestaan tuottavat toimintaansa laajentaville tilaajayritykselle uusia osaajia.

Lue koko artikkeli (pdf)