Kehittämishankkeet

Timantti-valmennus, ESR (S22132)

Timantti-hankkeessa tuetaan Kajaanin seutukunnan alueen pienyrittäjiä koronakevään jäljiltä. Yrittäjän arki ja mahdollinen epätietoisuus tulevasta kuormittavat monia, joten hankkeen sisällöt painottuvat yrittäjien jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemisen teemoihin. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan osallistujien uskoa ja luottamusta tulevaan sekä tuetaan heitä mahdollisten jatkosuunnitelmien tekemisessä.

Hankkeessa toteutetaan kolme samansisältöistä 20 päivän mittaista, kolme (3) lähipäivää sisältävää valmennusta yrittäjille. Muina kertoina tapaaminen järjestetään henkilökohtaisesti ja/tai etäyhteyden välityksellä Zoom/Teams-palavereina. Toteutus räätälöidään käytännönläheiseksi ja sovitellaan arkeen yrittäjien toiveiden mukaisesti.

Hankkeen toteutusaika on 3.8.2020-31.1.2021.

Timantti-esite

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää:

projektipäällikkö
Katriina Kemppainen
p. 044 715 7716
katriina.kemppainen@edukai.fi

toimitusjohtaja
Anne Huotari
p. 044 710 1393
anne.huotari@edukai.fi

Tästä ilmoittautumislomakkeeseen

Potkuri-hanke, ESR (S21300)

Kainuussa yhtenä tulevaisuuden haasteena on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Edukai Oy hakee ratkaisuja työttömien työnhakijoiden osaamistason kohottamiseen siten, että asiakkaan osaamisen ja työvoimatarpeen välille ei muodostu kohtaanto-ongelmaa.

Potkuri on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista neuvontaa, ohjausta ja tukea opiskelu- ja työpaikan löytämiseen. Potkurissa moniammatillinen osaajajoukko yhdessä asiakkaan kanssa kartoittaa osaamisen. Järjestää valmentavaa toimintaa kohti opintoja tai työtä ja tarjoaa kattavan yhteistyökumppaneiden verkoston.

Potkurissa mennään eteenpäin osaaminen edellä. Potkurissa tuetaan, neuvotaan ja ohjataan asiakasta omalla reitillään. Asiakkaille annetaan henkilökohtaisesti suunniteltua ja toteutettua ohjausta, neuvontaa ja muita tukimuotoja. Autetaan asiakasta tekemään päätöksiä sekä tarkentamaan jo tehtyjä suunnitelmia. Ohjataan ja tuetaan asiakkaan valmiuksia edetä suunnitelmissaan eteenpäin. Osaamista on myös mahdollisuus näyttää ja opinnollistaa.

Potkuri-hanke täydentää alueellista, jo olemassa olevaa työttömien palvelukenttää koulutuspalvelujen osalta.

Hankkeen rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus). Hankkeen toiminta-aika on 01.03.2018 – 30.4.2020. Hanke on päättynyt.

 

Tutustu tarkemmin hankkeen esittelyyn sekä hankkeessa tuotettuihin ohjausmateriaaleihin:

Hanke-esittely (pdf)

Esite (pdf)

Opinnollistamismalli

Potkuriohjauspolut

Lisätietoja:

toimitusjohtaja
Anne Huotari
p. 044 710 1393
anne.huotari@edukai.fi

Robopedaa! Robotit ammatillisen koulutuksen maahanmuuttaja- ja kieltenopetuksessa

Haluatko pysyä ajan hermoilla ja saada uutta intoa työhösi? Kaipaatko uudenlaisia välineitä ja työtapoja maahanmuuttajien opetukseen?
Nyt voit vahvistaa kanssamme omaa ja koko työyhteisösi osaamista opetusrobottien hyödyntämisessä! Edukain on yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun  kanssa kehittänyt opetuskokonaisuuden opetusrobotiikan hyödyntämisen keinoihin opetustyössä. Hankkeen koordinoinnista vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. Yhteistyötä tehdään myös Utelias Oy:n kanssa, jonka Elias -sovellus on maailman ensimmäinen robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntävä kielenoppimissovellus.

Robopedan tavoitteena on kehittää robottipedagogiikkaa ja sen menetelmäosaamista maahanmuuttajien opetuksessa ja ohjauksessa ammatillisessa ja ammattialoille valmentavassa koulutuksessa hyödyntämällä Human Nao –opetusrobotteja kieltenopetuksessa. Lisäksi hankkeessa painotetaan robottipedagogisen osaamisen jalkauttamista ja levittämistä osallistujien työpaikoille, ammattialoille ja verkostoihin sekä osaamisen ja opetukseen käytettävän tekoälyn kehittämisen näkyväksi tekemistä alan julkaisuissa.

 

Koulutuskokonaisuuksien teemat ovat:
Opetusrobottien hyödyntäminen maahanmuuttajien opetuksessa, 4 op
Kurkista konepellin alle – opetusrobottien tekniikka tutuksi, 4 op (2020)
Minustako robopedagogi, osa I, 4 op (2020)
Minustako robopedagogi, osa II, 4 op (2020)

Koulutukset on suunnattu toisen asteen opettajille ja ohjaajille ja ovat maksuttomia. Koulutukseen voi osallistua, vaikkei toimisikaan päätoimisesti maahanmuuttajien opetuksessa tai kielten opettajana.

 

Opetusrobottien hyödyntäminen maahanmuuttajien opetuksessa -koulutusesite

 

Katso Nana-robotin koulutusesittely

Videolla Edukain Human Nao -robotti Nana esittelee koulutushanketta.

 

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää:
Päivi Haverinen
kouluttaja
044 797 0832
paivi.haverinen@edukai.fi

Kainuulainen opinnollistamismalli

”Oppimista tapahtuu kaikkialla. Opinnollistaminen antaa mahdollisuuden tehdä näkyväksi omaa osaamista.”

Opinnollistaminen tarkoittaa käytännön työtehtävissä, työpajalla tai muussa työvaltaisessa ympäristössä kertyvän osaamisen tunnistamista, sen vertaamista ammatillisen tutkinnon perusteisiin ja hankitun osaamisen dokumentoimista.

Kainuulainen opinnollistamismalli on koottu Edukain ja kainuulaisten työllisyydenhoidon ESR-hanketoimijoiden yhteistyönä vuodesta 2018. Mallia on rakennettu paikalliset erityispiirteet huomioiden, ja sisältöä kehitetään sekä päivitetään käytännön kokemusten karttumisen myötä.

 

Tutustu lisää opinnollistamiseen:

Opinnollistamismalli 2021

Opinnollistamismalli_PowerPoint

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja
Anne Huotari
p. 044 710 1393
anne.huotari@edukai.fi