Kohtaatko asiakaspalvelutehtävissä usein selkokieltä tarvitsevia asiakasryhmiä, esimerkiksi ikäihmisiä tai suomea vieraana kielenä puhuvia?

Koulutuksessa edistät ja lisäät hyvin käytännönläheisesti kielitietoisuusosaamistasi. Helpon suomen harjoittelu ja opettelu harjaannuttaa sinua erilaisiin kohtaamisiin. Se auttaa myös hahmottamaan, millaiset asiat ovat muualta Suomeen muuttaneelle vaikeaselkoisia tai uusia.

Tavoitteet

Opit selittämään asioita kirjallisesti tai suullisesti uusin ja helpommin tavoin, kehität myös samalla omia kielellisiä taitojasi ja kielitietoisuuttasi. Opit ymmärtämään kielen keskeisen merkityksen vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä.

Sisältö

Maahanmuuttaja-
asiakkaan haasteet palveluiden käytössä

Maahanmuuttajien kanssa
tehtävän työn ammatilliset
vaatimukset

Moduuli 1, kesto 2-3 h

Mitä tarkoittaa kielitietoisuus

Kielitietoisen kommunikaation perusteet.

Moduuli 2, kesto 2-3 h

Kielen merkitys ohjauksessa ja neuvonnassa

Käytetyn kielen merkitys ja
hyödyt arjen kommunikaatiotilanteissa.

Moduuli 3, kesto 2-3 h

Miten ohjataan kielitietoisesti

Kielenkäytön tilanteiden, tekstien ja puhutun kielen piirteiden havainnointia yleisesti sekä omassa työssä.

Moduuli 4, kesto 5-3 h

Kulttuurimyönteinen työote / kulttuurienvälinen osaaminen kohtaamistilanteissa

Miten ymmärrämme eri kulttuurien välisiä tapoja välttääksemme virheellisiä tulkintoja tai väärinkäsityksiä.

Moduuli 5, kesto 2-3 h

Arjen haasteita ja ratkaisuehdotuksia

Sisältö suunnitellaan osallistujien asiakaspalvelutarpeiden mukaisesti.

Moduuli 6, kesto 2-3 h

Toteutus

Koulutus sisältää käytännön harjoituksia ja mm. erilaisten selkotekstien kirjoittamista. Koulutuksessa voidaan käyttää harjoituksina osallistujien omia tekstejä. Selkokirjoittamista sekä -puhumista harjoitellaan yksilötöinä, paritehtävinä tai pienryhmissä. Eri moduulien aiheista voidaan valmistaa välitehtäviä.

Koulutus alkaa ennakkotehtävällä, jonka mukaan yksityiskohtainen sisältö räätälöidään aina osallistujaryhmän mukaiseksi. Moduuli 2 on pakollinen johdanto aiheeseen, muut osiot voi valita tarpeen mukaan.

Kenelle

Ryhmän koko voi olla enintään 15 henkilöä. Suuremmasta ryhmäkoosta voidaan neuvotella erikseen.

Ryhmän koko

Ryhmän koko voi olla enintään 15 henkilöä. Suuremmasta ryhmäkoosta voidaan neuvotella erikseen.

Koulutuksen hinta

Hinta on 58 € / tunti (+ alv 24%).

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää:

Anne Huotari Toimitusjohtaja 044 710 1393