Edukain on yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa kehittänyt opetuskokonaisuuden opetusrobotiikan hyödyntämisen keinoihin opetustyössä. Hankkeen koordinoinnista vastasi Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. Yhteistyötä tehtiin myös Utelias Oy:n kanssa, jonka Elias -sovellus on maailman ensimmäinen robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntävä kielenoppimissovellus.

Robopeda kehitti robottipedagogiikkaa ja sen menetelmäosaamista maahanmuuttajien opetuksessa ja ohjauksessa ammatillisessa ja ammattialoille valmentavassa koulutuksessa hyödyntämällä Human Nao –opetusrobotteja kieltenopetuksessa. Lisäksi hanke painotti robottipedagogisen osaamisen jalkauttamista ja levittämistä osallistujien työpaikoille, ammattialoille ja verkostoihin sekä osaamisen ja opetukseen käytettävän tekoälyn kehittämisen näkyväksi tekemistä alan julkaisuissa.

Koulutuskokonaisuuksien teemat:
Opetusrobottien hyödyntäminen maahanmuuttajien opetuksessa, 4 op
Kurkista konepellin alle – opetusrobottien tekniikka tutuksi, 4 op (2020)
Minustako robopedagogi, osa I, 4 op (2020)
Minustako robopedagogi, osa II, 4 op (2020)

Katso Nana-robotin koulutusesittely

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää:

Päivi Haverinen Kouluttaja 044 797 0832