Koulutuksen sisältö

Elintarvikehygieenisellä osaamisellatarkoitetaan elintarvikealan yrityksissä työskentelevien ja ellintarvikkeita ammatikseen käsittelevien työntekijöiden jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä osana yrityksen omavalvontaa.Elintarviketurvallisuusviraston mallin mukaisella hygieniaosaamistodistuksella, eli ns hygieniapassilla, jonka voi saada suorittamalla hygieniaosaamistestin tai sopivan tutkinto/koulutustodistuksen kautta.
Koulutuksen tavoitteenaon,että kuljettaja ymmärtää kuljettajan velvollisuudet elintarvikekuljetuksissa ja lämpötilahallittavissa kuljetuksissa sekä kaluston vaatimuklset.
Koulutus toteutetaan luokkaopetuksena.