Maailma näytti kovin toiselta 1920-luvulla Kyllösen Heikin toimittaessa postia Kuhmon ja Lentiiran välillä. Vaikka hevospeli vaihtui sittemmin seka-autoon, työ- ja lepoajat määrittyivät sen mukaan, miten tekijä ehti töiltään. Kun Heikin poika Antti ryhtyi itsenäiseksi linja-autoilijaksi vuonna 1946, elettiin jo sodanjälkeistä jälleenrakentamisen aikaa. Tekemistä oli paljon ja Kainuussa riitti väkeä sivukyliä myöten.

Vuosikymmenten saatossa Kyllösen perheyritys kasvoi yhdeksi linja-autoliikenteen edelläkävijöistä Kainuussa. Kehitys on vaatinut uudistumista ja investointeja, mutta myös huomioimaan kasvavan määrän lakisääteisiä velvoitteita. Yksi keskeisiä uudistuksia on lakiin kirjattu velvoite järjestää kuljettajille ammattitaitoa ylläpitävää jatkokoulutusta viiden vuoden välein.

Näihin koulutuksiin A. Kyllönen Oy on valinnut yhteistyökumppanikseen Edukain. Toimitusjohtaja Jaakko Kyllösen mielestä Edukai on paras mahdollinen valinta.

– Alusta alkaen yhteistyö on sujunut erinomaisen hyvin. Tarpeemme on huomioitu ja koulutus on ihmisläheistä. Sähköinen koulutusten varausjärjestelmä on tärkeä lisä kokonaisuuteen, Kyllönen toteaa.

Linja-autokuljettajan työ on palveluammatti, jossa hyvän ajotaidon lisäksi tarvitaan vastuullisuutta ja hyviä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Jaakko Kyllönen näkee koulutukset tärkeänä osana kuljettajan ammatillista tukemista.

– Koulutuksilla on merkitystä myös kuljettajien terveyden ja työssäjaksamisen näkökulmasta. Työhön kohdistuu paljon vaatimuksia ja paineita, joista matkustajien turvallisuus on tärkein.

Perinteikkään perheyrityksen johtamisen ohella Jaakko Kyllönen toimii Linja-autoliiton hallituksen puheenjohtajana. Asianmukaisen, turvallisen kaluston ohella henkilökunnan ajantasainen, päivitetty ammattitaito on onnistumisen edellytys koko alalla.

– Me olemme erittäin koulutusmyönteinen yritys ja haluamme ylläpitää kuljettajiemme osaamista. Edukai antaa siihen parhaat mahdolliset eväät, Kyllönen summaa.