Raskaan kaluston ajoneuvoissa on yhä enemmän uuden ajan teknologiaa. Tämä edellyttää uudenlaista osaamista myös kaluston parissa työskenteleviltä asentajilta. Perinteisesti koulutus on painottunut mekaniikkaan ja moottoreiden purkamiseen, mutta Edukain järjestämässä koulutuksessa pääpaino on diagnostiikassa ja laajemminkin vianhaussa.

Koulutus tapahtuu oppimisympäristössä, jossa koulutettavien käytössä on mm. Suomen ainoa opetuskäyttöön valmistettu täysin toimiva Euro-6 päästönormit täyttävä dieselmoottori kaikkine nykyaikaisine mittauslaitteineen.

Vikojen simulointia

Euro 6 -päästönormit täyttävä opetusmoottori on erinomainen työväline osaamisen vahvistamiseen. Moottoriin on mahdollista aktivoida pysyviä ja satunnaisesti ilmeneviä vikoja, joiden löytämiseen ja korjaamiseen koulutus tähtää. Nykyaikainen tekniikka vaatii monipuolista ja ajantasaista osaamista kunnossapidon ammattilaisilta. Henkilöautoista poiketen raskaan kaluston koulutus ei ole merkkikohtaista ja se soveltuu niin kuorma-auto kuin työkonetekniikkaankin. Tämä mahdollistaa koulutuksen laaja-alaisemman hyödyntämisen käytännön työssä.

Koulutusta tarpeen mukaan

Edukain raskaskalustokoulutuksissa korostuu tarpeenmukaisuus. Koulutusta on mahdollista toteuttaa myös asiakkaan omissa tiloissa ja välineillä. Tämä mahdollistaa joustavasti räätälöidyt täsmäkoulutukset yrityksille parhaiten sopivina ajankohtina. Edukain raskaskalustokoulutuksia ovat hyödyntäneet monet omien alojensa huippuyritykset, kuten PonsseNormet ja Junttan. Kasvussa oleva kaivosteollisuus vahvistaa sekin kalusto-osaamistaan Edukain koulutuksilla. Yrityksille ajassa kiinni oleva henkilöstö on kustannustehokas kilpailuetu.

Rukakeskuksessa rinnekoneiden huolto- ja kunnossapidosta vastaava Jyrki Kurtti ei kauan mieti kommenttiaan raskaskalustokoulutuksesta kysyttäessä.

– Tiimin osaaminen ja tekemisen henki on todella vaikuttavaa! Opettajat ovat todella kannustavia alan ammattilaisia. Se innosti ja motivoi myös minua jatkamaan opiskelua, Jyrki kiittelee.

Jyrki on ennättänyt jo aiemmin suorittaa pienkonekorjaajan perustutkinnon. Se on ollut hyvä pohja. Lisäopiskelusta on ollut kuitenkin hyötyä työllistymisen kannalta, laaja-alaisille osaajille riittää kone- ja kalustokentillä kysyntää.

– Oma osaaminen ja tekemisen varmuus ovat kasvaneet. Konekaluston kirjo nykyisessä työssä on hyvin laaja, ja monipuolisella osaamisella on mahdollisuus päästä vastuullisempiin työtehtäviin.

Kun rinnekausi on paketissa, laitteet on kunnostettava tulevaa talvea varten. Monipuolisesta osaamisesta on nyt hyötyä, sillä Rukalla on mm. gondolihissi ja 6-paikkainen tuolihissi.

Työnantajan koulutusmyönteisyys on tärkeä tekijä

Ammattilaiset tiedostavat teknologian kehityksen ja osaamisen päivittäminen on välttämätöntä.
E. Hartikainen Oy:ssä huoltopäällikkönä työskentelevä ja kaivoskaluston kunnossapidosta vastaava Pekka Jormanainen myöntää koulutuksen hyödyt sekä työntekijälle että työnantajalle.

– Koulutettu henkilöstö motivoituu ja innostuu, se näkyy heti työsuorituksissa ja myös hyvänä työilmapiirinä.

Säännölliset henkilöstökoulutukset aloitettiin Hartikaisella noin viisi vuotta sitten. Raskaskalustokoulutuksiin Hartikaisen väki on osallistunut siitä lähtien, kun koulutukset käynnistyivät.

– Meillä on hyvin koulutusmyönteinen ilmapiiri talossa. Monet kyselevät koulutusmahdollisuuksista, koska se on myös yksi väylä edetä uralla haasteellisempiin työtehtäviin. Lähtökohtaisesti meille palkataan hyvin peruskoulutettuja ammattilaisia, joille sitten järjestetään lisäkoulutuksia.

Pekka Jormanainen laskee tähän mennessä koulutettujen henkilömäärän noin kahteenkymmeneen. Kajaanin opetustiimi saa häneltä erinomaisen arvosanan.

– Kajaanissa todella osataan tämä ala. Edukailla on innostava ja ammattitaitoinen huipputiimi, jota myös koulutuksessa olleet työntekijämme kehuvat.