Timantti-hankkeessa tuettiin Kajaanin seutukunnan alueen pienyrittäjiä koronakevään jäljiltä. Yrittäjän arki ja mahdollinen epätietoisuus tulevasta kuormitti monia, joten hankkeen sisällöt painottuivat yrittäjien jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemisen teemoihin. Lisäksi hankkeessa vahvistettiin osallistujien uskoa ja luottamusta tulevaan sekä tuettiin heitä mahdollisten jatkosuunnitelmien tekemisessä.

Hankkeessa toteutettiin kolme samansisältöistä, 20 päivän mittaista, kolme (3) lähipäivää sisältävää valmennusta yrittäjille. Lisäksi järjestettiin henkilökohtaisia Zoom/Teams-tapaamisia. Toteutus oli käytännönläheistä ja arkeen sovitettua yrittäjien toiveiden mukaisesti.

Hankkeen toteutusaika oli 3.8.2020-31.1.2021. Hanke on päättynyt.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää:

Anne Huotari Toimitusjohtaja 044 710 1393