Trukkikorttikoulutus on tarkoitettu kaikille trukkia työssään käyttäville. Trukkikorttikoulutuksen hyväksytysti suorittaneet kuljettajat saavat trukkikortin. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä velvoittaa työantajan huolehtimaan siitä, että trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on työvälineen käyttämiseen riittävät kyvyt ja taidot. Lisäksi jokaisella trukkia tai henkilönostinta liikuttavalla pitää olla siihen työnantajansa kirjallinen lupa.

 

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä