Hae koulutuksia

Edukain tarjoamat korttikoulutukset ovat työelämälähtöisiä lyhyt- ja täydennyskoulutuksia, jotka soveltuvat sekä henkilökohtaisen että yrityksen henkilöstön osaamisen kehittämistarpeisiin.

Vastuullinen anniskelu- testi kiinankielellä

 • Korttikoulutukset

Anniskelupassikoe kiinankielellä Kajaanissa. Koe suoritetaan valvotussa testitilaisuudessa tietokoneella verkkoympäristössä. Kokeen suoritettuasi saat heti tietää menikö koe hyväksytysti läpi. Saat todistuksen postitse Perho Prolta. Otathan yhteyttä…

 • Testitilaisuudet sopimuksen mukaan
 • 130 €

Trukkikorttikoulutus

 • Korttikoulutukset

Trukkikorttikoulutus on tarkoitettu kaikille trukkia työssään käyttäville. Koulutus sisältää teoriaosuuden ja käytännön harjoitteet. Trukkikorttikoulutuksen hyväksytysti suorittaneet kuljettajat saavat trukkikortin. Kortti on voimassa viisi vuotta. Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä velvoittaa työantajan huolehtimaan siitä,…

 • Koulutukset sopimuksen mukaan
 • 200 €

Vesityökorttikoulutus

 • Korttikoulutukset

Uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa laitoksissa työskentelevällä, allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava Valviran antama todistus eli vesityökortti laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta. Koulutuksen…

 • Koulutukset sopimuksen mukaan

Vastuullinen anniskelukoulutus (sisältyy testi)

 • Korttikoulutukset

Vastuullinen anniskelu -koulutus ja testi on suunnattu vastaavan hoitajan ja tämän sijaisten tehtävissä oleville tai niihin pyrkiville. Vastuullinen anniskelu -koulutuksen tavoitteena on perehtyä alkoholilainsäädäntöön ja valmistautua vastuullinen anniskelu -testiin, jonka…

 • 12.12.2022 08:00
 • Kajaani
 • 130 €
 • Paikkoja jäljellä: 5

Hygieniapassikoulutus (sisältää testin)

 • Korttikoulutukset
 • Ammattipätevyyden jatkokoulukset ja ADR

Elintarvikehygieenisellä osaamisella tarkoitetaan elintarvikealan yrityksissä työskentelevien ja elintarvikkeita ammatikseen käsittelevien työntekijöiden jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä osana yrityksen omavalvontaa. Koulutus koostuu luennosta, kouluttajan käytännön esimerkeistä,…

 • 13.12.2022 08:00
 • Kajaani
 • 115 €
 • Paikkoja jäljellä: 4

Hygieniapassitesti (ilman valmistavaa koulutusta)

 • Korttikoulutukset

Pelkkä Hygieniapassitesti, ilman valmistavaa koulutusta. Testin hyväksytysti suoritettuasi saavat Ruokaviraston myöntämän Hygieniapassin postitse. Muistathan ottaa kuvallisen henkilöllisyystodistuksen mukaan testiin! Mikäli et pääse osallistumaan testiin, peruthan…

 • 13.12.2022 14:00
 • Kajaani
 • 70 €
 • Paikkoja jäljellä: 8

Vesityökorttikoulutus

 • Korttikoulutukset

Uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa laitoksissa työskentelevällä, allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava Valviran antama todistus eli vesityökortti laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta. Koulutuksen…

 • 20.12.2022 09:00
 • Kajaani
 • 235 €
 • Paikkoja jäljellä: 17

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus

 • Korttikoulutukset

Järjestyksenvalvojan kertauskurssi (8h) on tarkoitettu henkilöille, jotka uusivat järjestyksenvalvojaksi hyväksymisensä. Jos peruskoulutus on suoritettu 1.3.2007 jälkeen, kortin saa uusittua esittämällä voimassa olevan kertauskoulutustodistuksen, vaikka kortti…

 • 14.01.2023 09:00
 • Kajaani
 • 110 €
 • Paikkoja jäljellä: 19