Hae koulutuksia

Trukkikorttikoulutus

 • Muut korttikoulutukset

Trukkikorttikoulutus on tarkoitettu kaikille trukkia työssään käyttäville. Koulutus sisältää teoriaosuuden ja käytännön harjoitteet. Trukkikorttikoulutuksen hyväksytysti suorittaneet kuljettajat saavat trukkikortin. Kortti on voimassa viisi vuotta. Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä velvoittaa työantajan huolehtimaan siitä,…

 • Koulutukset sopimuksen mukaan
 • 200 €

Vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden kertauskoulutus

 • Muut korttikoulutukset

Voimankäytön kertauskoulutus on tarkoitettu vartijoille, jotka tarvitsevat työssään voimankäyttövälineiden kantamisoikeutta. Järjestyksenvalvojista kertausvaatimus koskee ainoastaan turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevia. Kursseilla on Poliisihallituksen hyväksymät voimankäytönkouluttajat. Koulutus…

 • 07.06.2024 08:00
 • Kajaani
 • 120 €
 • Paikkoja jäljellä: 17

Sähkötilasiivous

 • Muut korttikoulutukset

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, ketkä tekevät siivoustyötä sähkötiloissa. Osallistujalle ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. Koulutus sisältää luokkahuoneopetusta ja tutustumista sähkötilaan. Koulutuksen sisältö – Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä…

 • 05.09.2024 08:00
 • Kajaani
 • 240 €
 • Paikkoja jäljellä: 15

Vesityökorttikoulutus, talousvesi

 • Ammattipätevyyden jatkokoulukset ja ADR
 • Muut korttikoulutukset

Talousvettä toimittavassa laitoksessa tai vastaavassa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava riittävät perustiedot mm. mikrobiologiasta ja kemiasta, puhdistustekniikasta, hygieniasta, käyttötarkkailusta ja lainsäädännöstä.…

 • 26.09.2024 08:00
 • Kajaani
 • 235 €
 • Paikkoja jäljellä: 30