Hae koulutuksia

Trukkikorttikoulutus

  • Muut korttikoulutukset

Trukkikorttikoulutus on tarkoitettu kaikille trukkia työssään käyttäville. Koulutus sisältää teoriaosuuden ja käytännön harjoitteet. Trukkikorttikoulutuksen hyväksytysti suorittaneet kuljettajat saavat trukkikortin. Kortti on voimassa viisi vuotta. Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä velvoittaa työantajan huolehtimaan siitä,…

  • Koulutukset sopimuksen mukaan
  • 200 €

Vesityökorttikoulutus, talousvesi

  • Ammattipätevyyden jatkokoulukset ja ADR
  • Muut korttikoulutukset

Talousvettä toimittavassa laitoksessa tai vastaavassa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava riittävät perustiedot mm. mikrobiologiasta ja kemiasta, puhdistustekniikasta, hygieniasta, käyttötarkkailusta ja lainsäädännöstä.…

  • 22.03.2024 08:00
  • Kajaani
  • 235 €
  • Paikkoja jäljellä: 29