Hae koulutuksia

Edukai järjestää ammattiautoilijoiden ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi suunnattuja koulutuksia. ADR-ajolupakoulutus antaa valmiudet vaarallisten aineiden turvalliseen kuljettamiseen.

Ensiapu hätätilanteissa/kertauskurssi (8h)

 • Korttikoulutukset
 • Ammattipätevyyden jatkokoulukset ja ADR

Ensiapu hätätilanteissa/kertauskurssi antaa valmiudet henkeä pelastavaan toimintaan hätätilanteissa. Koulutus kestää yhden päivän, 8 tuntia. Koulutuksesta saatu todistus on voimassa kolme vuotta. Koulutuksen sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa…

 • 18.05.2022 08:15
 • Kajaani
 • 115 €
 • Paikkoja jäljellä: Täynnä

Ajo- ja lepoajat, työaikalaki ja digipiirturin käyttö

 • Ammattipätevyyden jatkokoulukset ja ADR

Koulutus lisää kuljettajan ajo- ja lepoaikalakiin, työaikalakiin sekä digitaalisen ajopiirturin käyttöön liittyvää osaamista. Koulutuksessa kuljettaja oppii sovittamaan yhteen ajo- ja lepoaikalain sekä työaikalain autonkuljettajia koskevat…

 • 31.05.2022 08:00
 • Kajaani
 • 115 €
 • Paikkoja jäljellä: 26

Ennakoiva ajaminen raskaalla ajoneuvolla

 • Ammattipätevyyden jatkokoulukset ja ADR

Koulutus antaa tietoa ekologisesta ja turvallisesta ajattelutavasta raskaan ajoneuvon kuljettajan näkökulmasta muut tiellä liikkujat huomioiden. Turvallisen ajotavan omaksuvat kuljettajat tuottavat pienemmän liikenneturvallisuusriskin ja säästävät ympäristöä,…

 • 01.06.2022 08:00
 • Kajaani
 • 115 €
 • Paikkoja jäljellä: 19

Työturvallisuuskorttikoulutus

 • Korttikoulutukset
 • Ammattipätevyyden jatkokoulukset ja ADR

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen Työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskortin saannin edellytyksenä on hyväksyttävästi suoritettu…

 • 02.06.2022 08:00
 • Kajaani
 • 115 €
 • Paikkoja jäljellä: 16

Kuljetusalan vesihygieniakoulutus

 • Korttikoulutukset
 • Ammattipätevyyden jatkokoulukset ja ADR

Talousvettä toimittavassa laitoksessa tai vastaavassa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava riittävät perustiedot mm. mikrobiologiasta ja kemiasta, puhdistustekniikasta, hygieniasta, käyttötarkkailusta ja lainsäädännöstä.…

 • 06.06.2022 08:00
 • Kajaani
 • 175 €
 • Paikkoja jäljellä: 20

Ensiapu hätätilanteissa/kertauskurssi (8h)

 • Korttikoulutukset
 • Ammattipätevyyden jatkokoulukset ja ADR

Ensiapu hätätilanteissa/kertauskurssi antaa valmiudet henkeä pelastavaan toimintaan hätätilanteissa. Koulutus kestää yhden päivän, 8 tuntia. Koulutuksesta saatu todistus on voimassa kolme vuotta. Koulutuksen sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa…

 • 08.06.2022 08:15
 • Kajaani
 • 115 €
 • Paikkoja jäljellä: 2

Ensiapukoulutus, syventäväosa 7 h

 • Ammattipätevyyden jatkokoulukset ja ADR

Ensiapukurssilla henkilö syventää tietojaan ja taitojaan ensiavussa – osaa liikenneonnettomuudessa toimia auttajana sekä johtaa auttamistoimintaa -erottaa henkeä uhkaavat vammat lievistä. Syventävän osan voit suorittaa, kun olet suorittanut Ensiapu hätätilanteissa-koulutuspäivän.

 • 09.06.2022 08:15
 • Kajaani
 • Paikkoja jäljellä: 4

Hygieniapassikoulutus

 • Ammattipätevyyden jatkokoulukset ja ADR

Elintarvikehygieenisellä osaamisellatarkoitetaan elintarvikealan yrityksissä työskentelevien ja ellintarvikkeita ammatikseen käsittelevien työntekijöiden jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä osana yrityksen omavalvontaa.Elintarviketurvallisuusviraston mallin mukaisella hygieniaosaamistodistuksella, eli ns hygieniapassilla, jonka voi saada suorittamalla hygieniaosaamistestin tai…

 • 14.06.2022 08:00
 • Kajaani
 • 115 €
 • Paikkoja jäljellä: 13

Ensiapu hätätilanteissa/kertauskurssi (8h)

 • Korttikoulutukset
 • Ammattipätevyyden jatkokoulukset ja ADR

Ensiapu hätätilanteissa/kertauskurssi antaa valmiudet henkeä pelastavaan toimintaan hätätilanteissa. Koulutus kestää yhden päivän, 8 tuntia. Koulutuksesta saatu todistus on voimassa kolme vuotta. Koulutuksen sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa…

 • 22.08.2022 08:15
 • Kajaani
 • Paikkoja jäljellä: 5

Ensiapukoulutus, syventäväosa 7 h

 • Ammattipätevyyden jatkokoulukset ja ADR

Ensiapukurssilla henkilö syventää tietojaan ja taitojaan ensiavussa – osaa liikenneonnettomuudessa toimia auttajana sekä johtaa auttamistoimintaa -erottaa henkeä uhkaavat vammat lievistä. Syventävän osan voit suorittaa, kun olet suorittanut Ensiapu hätätilanteissa-koulutuspäivän.

 • 23.08.2022 08:15
 • Kajaani
 • Paikkoja jäljellä: 5