Hae koulutuksia

Ajoneuvoelektroniikka

 • Autoalan koulutukset

Opiskelussa tutustutaan elektroniikassa käytettäviin komponentteihin, niiden ominaisuuksiin ja miten niitä voidaan hyödyntää. Havainnollistavien demonstraatioiden avulla pääset ohjaamaan komponentin toimintaa ja huomaat miten ohjaus vaikuttaa esimerkiksi valon kirkkauteen tai aikaan jonka…

 • Sopimuksen mukaan

Ohjausjärjestelmien perusteet

 • Autoalan koulutukset

 Ohjausjärjestelmä on kokoelma itsenäisiä tietokoneita, joiden avulla hallitaan työkoneen toimintoja joko osittain tai kokonaan. Tässä koulutuksessa tutustut niiden perusteisiin. Sisältö: Ohjausjärjestelmien komponentit ja rakenteet Keskitetyt ja hajautetut järjestelmät Sulautetut ja…

 • Sopimuksen mukaan

Sähköajoneuvokorjaamon SFS 6002

 • Autoalan koulutukset

Sähkö- ja Hybridiajoneuvot yleistyvät luoden uusia mahdollisuuksia liikkumiseen ja kuljettamiseen. Mekaanikoille ja korjaamon henkilökunnalle tämä asettaa uusia vaatimuksia ylläpitää turvallisia toimintatapoja ja valmiuksia toimia oikein onnettomuustilanteessa. Kurssin jälkeen sinulla on…

 • Sopimuksen mukaan
 • 260,40 €

Käytännön sähkötekniikka

 • Autoalan koulutukset

Opiskelussa kerrataan sähkötekniikan keskeiset perusteet sekä opiskellaan käyttämään yleismittarin perustoimintoja. Moduulin osaamisen avulla pääset soveltamaan sähkötekniikan taitoja ensimmäisissä käytännön tehtävissä. Opiskelun jälkeen sinulla on loistavat taidot soveltaa sähkötekniikan perusteita käytännössä sekä…

 • Sopimuksen mukaan

Sähkövianhaku ja diagnostiikka

 • Autoalan koulutukset

Sähkötekniikan teoreettisen osaamisen siirtyminen käytännön osaamiseksi korjaamolla  edellyttää vianhakuun liittyvien perustaitojen hallintaa. Kytkentäkaavioiden hyödyntäminen, omien mittausvälineiden kuten oskilloskoopin ominaisuuksien ja käytön tunteminen on perusedellytys mekaanikon vianhaku työlle. Opiskelun jälkeen sinulla…

 • Sopimuksen mukaan

Dieselmoottorit, peruskurssi

 • Autoalan koulutukset

Common Rail on yleisin diesel ajoneuvojen polttoainejärjestelmä. Järjestelmän rakenteen ja toiminnan ymmärtäminen valmistajasta riippumattomalla tasolla antaa loistavat lähtökohdat korjaamiselle ja erityisesti vianmääritykseen. Opiskelun tuloksena sinulla on tiedot omaksua erilaisten järjestelmien…

 • Sopimuksen mukaan

Dieselmoottorit, jatkokurssi

 • Autoalan koulutukset

EGR venttiilit, katalysaattori, partikkelisuodatin, SCR katalysaattori ja AdBlue lisäaine ovat arkipäivää nykyaikaisella korjaamolla. Tämän opiskelun avulla opit tuntemaan nämä komponentit ja rakenteet ilman valmistajakohtaista erityisosaamista. Saat mekaanikoille suunnattua tietoa perusteista…

 • Sopimuksen mukaan

Hybridijärjestelmät raskaassa ajoneuvokalustossa

 • Autoalan koulutukset

Sähkö- ja Hybridiajoneuvot yleistyvät luoden uusia mahdollisuuksia liikkumiseen ja kuljettamiseen. Mekaanikoille ja korjaamon henkilökunnalle tämä asettaa uusia vaatimuksia ylläpitää turvallisia toimintatapoja ja valmiuksia toimia oikein onnettomuustilanteessa. Kurssin jälkeen sinulla on…

 • Sopimuksen mukaan

Sähköhydrauliikka

 • Autoalan koulutukset

Sähköhydrauliikan jaksossa perehdytään tarkemmin eri hydrauliikkajärjestelmiin sekä hydrauliikan sähköisiin ohjaus järjestelmiin ja niiden ominaisuuksiin sekä säätämiseen. Sisältö: Hydrauliikka kaaviot ja piirrosmerkit, kertaus Sähköinen esiohjaus, toiminta ja säätäminen Suljetun piirin hydrauliikkajärjestelmät…

 • Sopimuksen mukaan

Hydrauliikka

 • Autoalan koulutukset

Hydrauliikan opiskelussa perehdytään peruskäsitteisiin, pumppuihin ja toimilaitteisiin sekä paineen ohjauksen komponentteihin. Sisältö: Hydrauliikan perusteet Komponentit Hydrauliikkakaaviot ja piirrosmerkit Avoimen piirin järjestelmät Hydrauliikan diagnostiikka Käytännön harjoituksia Verkkomateriaali- sekä tehtäviä ennakkoon Prodiagsissa…

 • Sopimuksen mukaan