Koulutuksen sisältö

Koulutus lisää kuljettajan ajo- ja lepoaikalakiin, työaikalakiin sekä digitaalisen ajopiirturin käyttöön liittyvää osaamista.

Koulutuksessa kuljettaja oppii sovittamaan yhteen ajo- ja lepoaikalain sekä työaikalain autonkuljettajia koskevat määräykset, ja käyttämään ajopiirturia oikein.

Koulutuksesta on mahdollista saada Trafin ammattipätevyysmerkintä. Trafin kirjaamismaksu on 11 euroa.

Koulutus järjestetään mikäli minimiosallistujamäärä täyttyy.

Kysyttävää? Ota yhteyttä.