Koulutuksen sisältö

Trukkikorttikoulutus on tarkoitettu kaikille trukkia työssään käyttäville. Koulutus sisältää teoriaosuuden ja käytännön harjoitteet.

Trukkikorttikoulutuksen hyväksytysti suorittaneet kuljettajat saavat trukkikortin. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä velvoittaa työantajan huolehtimaan siitä, että trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on työvälineen käyttämiseen riittävät kyvyt ja taidot. Lisäksi jokaisella trukkia tai henkilönostinta liikuttavalla pitää olla siihen työnantajansa kirjallinen lupa.

Koulutuksesta on mahdollista saada Trafin ammattipätevyysmerkintä. Trafin kirjaamismaksu on 11€.

Otathan yhteyttä mikäli kiinnostuit, sovitaan koulutuksen ajankohta minimiryhmäkoon täytyttyä.

Kysyttävää? Ota yhteyttä.

Marika Möttönen

040 121 6898