Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tarkoituksena on antaa henkilölle tiedot vaarallisten aineiden säiliökuljetuksiin liittyvistä riskeistä, perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi.

Koulutuksen kesto
? Säiliökuljetuksen erikoiskurssin (ES) kesto on 2 päivää. Kurssi sisältää 12 oppituntia ja henkilökohtaiset käytännön harjoitukset.
? Opetusta annetaan enintään 8 oppituntia päivässä.
? Henkilökohtaisiin käytännön harjoituksiin käytettävä aika on oltava vähintään 15 min/henkilö.
? Koulutukseen osallistuvien lukumäärän ollessa yli 10 henkilöä voidaan henkilökohtaiset käytännön harjoitukset toteuttaa pienryhmäharjoituksina (enintään. 4 henkilöä/ryhmä). Henkilökohtaiset käytännön harjoitukset voidaan toteuttaa myös rastikoulutuksena. Jokaisen koulutettavan tulee osallistua jokaiseen aiheen harjoitukseen.