Koulutuksen sisältö

Kertaus onnettomuustilanteessa toimimisesta ja hätäensiavusta
Kertaus elvytykseen ja defibrillaattorin käyttöön liittyen
Haavat
Ensiapuvälineiden käyttö ja sijainti ajoneuvoissa
Haavojen puhdistus
Tavallisimmat sairauskohtaukset
rintakipu, kouristus, aivoperäiset sairaskohtaukset ja verensokerin lasku sekä
hengitysvaikeudet
Elintapojen merkitys kuljettajan työssä jaksamiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyssä
Kuumassa ja kylmässä toiminen  
Kuljettaja ymmärtää lämpötilojen merkityksen työssään ja ensiaputilanteissa toimimisessa.
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
Hybridi? ja sähköautojen huomioiminen onnettomuustilanteessa
Nivelvammat ja murtumat
Liukastuminen, putoaminen ja kaatuminen
Esineistä aiheutuneet vammat (lastaustilanteissa puristuksiin jääminen, päälle
tipahtaminen)
Myrkytykset
Vaarallisten aineiden riskit (roiskuminen iholle tai silmille) ja niihin annettava ensiapu