Koulutuksen sisältö

Tapaturmat ja onnettomuudet sekä niiden ennaltaehkäisy
? Liikenneonnettomuudessa toimiminen
o Hätäilmoituksen tekeminen, vaarallisten aineiden huomioiminen
o Hengenvaarassa olevien pelastaminen
o Loukkaantuneiden auttaminen
o Henkinen tuki onnettomuuden osallisille
? Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
o Oman ja kanssaliikkujien turvallisuuden varmistaminen
? Hätäensiavun perusteet
? Tajuttomalle annettava ensiapu
o Uhrien siirtäminen tieltä tai ajoneuvosta
o Kylkiasentoon kääntäminen
? Peruselvytys ja defibrillaattorin käyttö
o demonstraatio
? Vierasesine hengitysteissä
? Suuret verenvuodot ja sokki
o Ensiapuvälineiden käyttö ja sijainti ajoneuvoissa tai lastaustilanteissa