Koulutuksen sisältö

Ensiavun peruskurssi kestää 16 tuntia. Toinen koulutuspäivä on seuraavana päivänä kello 8.15 alkaen.
Koulutuksesta saatu todistus on voimassa kolme vuotta.

Koulutuksen sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys ja defibrillaattorin käyttö
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Suuret verenvuodot ja sokki
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset

Kela korvaa työterveyshuollon piiriin kuuluvalle yritykselle osan sekä ensiapukoulutusmenoista että ensiaputarvikehankinnoista. Tarkempia lisätietoja hakumenettelystä saat omalta työterveyshoitajaltasi tai Kelan verkkosivuilta.

Koulutuksesta on mahdollista saada kaksi Trafin ammattipätevyysmerkintää.
Trafin kirjaamismaksu on 11 euroa/päivä.

Koulutus järjestetään mikäli minimi osallistujamäärä täyttyy.

Mikäli et pääse osallistumaan koulutukseen, peruthan ilmoittautumisesi kurssille viimeistään kolme päivää ennen koulutuksen ajankohtaa. Muutoin laskutamme koulutuksen täysimääräisenä sinulta.