”Oppimista tapahtuu kaikkialla. Opinnollistaminen antaa mahdollisuuden tehdä näkyväksi omaa osaamista.”

Opinnollistaminen tarkoittaa käytännön työtehtävissä, työpajalla tai muussa työvaltaisessa ympäristössä kertyvän osaamisen tunnistamista, sen vertaamista ammatillisen tutkinnon perusteisiin ja hankitun osaamisen dokumentoimista.

Kainuulainen opinnollistamismalli on koottu Edukain ja kainuulaisten työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa yhteistyönä vuodesta 2018. Mallia on rakennettu paikalliset erityispiirteet huomioiden, ja sisältöä kehitetään sekä päivitetään käytännön kokemusten myötä.

Tutustu lisää opinnollistamiseen:

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää:

Anne Huotari Toimitusjohtaja 044 710 1393