Koulutuksen sisältö

Nyt on mahdollisuus 3:n viikon aikana tutustua puhdistusalan ja kiinteistönhoitoalan työtehtäviin, niihin johtaviin koulutuksiin sekä selvittää omia valmiuksia toimia siistijänä tai kiinteistönhoitajana ja hankkia ammatillista koulutusta. Koulutus alkaa 9.9.2024 Kajaanissa.

Kuka voi hakea koulutukseen?
Koulutukseen voivat hakea kaikki työttömät ja työttömyysuhanalaiset 20-vuotta täyttäneet Kainuun kuntakokeilun ja TE-toimiston asiakkaat. Kajaanin kaupungin ulkopuolella asuvilla on mahdollisuus osallistua koulutukseen joustavasti verkon kautta Teams- ja Zoom-yhteyden välityksellä tai majoittua Kajaanissa Edukain järjestämässä majoituksessa. Oppilasvalinnat tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Koulutuksen tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle realistinen kuva siivousalasta ja kiinteistönhoidon alasta, ensisijaisesti toimitilahuoltajan/siivoojan ja kiinteistönhoitajan työtehtävistä. Puhdistus- ja kiinteistönhoitoala vaatii työntekijältä tietynlaisia valmiuksia kuten esimerkiksi hyvää fyysistä kuntoa, asiakaspalvelutaitoja ja halua työskennellä erilaisissa työympäristöissä (koulut, virastot, kaupat, sairaalat, liikuntapaikat jne.). Työ voi olla vuorotyötä ja välillä kiireistä. Koulutuksen aikana voi näitä asioita omalla kohdallaan miettiä ja testata ja käydä kokeilemassa siistijän tai kiinteistönhoitajan töitä työpaikalla. Lisäksi opiskelijat tutustuvat puhtaus- ja kiinteistönhoitoalalle johtaviin koulutusmahdollisuuksiin ja opiskelijan opintojen rahoituksiin.

Koulutuksen sisältö
Opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Sisällöt räätälöidään opiskelijakohtaisesti vastaamaan opiskelijan tarpeita ja tukemaan opiskelijan jatkopolun suunnittelua. Näin jokaisen opiskelijan koulutuksen sisältö rakentuu yksilöllisesti.
Koulutuksen sisältö valitaan koulutustarjottimesta. Opiskelija valitsee yhdessä kouluttajan kanssa, yksilöllisen tarpeen mukaisesti, sopivat sisällöt seuraavista osioista:
* Työelämäosaaminen
* Työssäoppiminen työpaikalla
* Digiosaaminen
* Vuorovaikutusosaaminen
* Itsetuntemus ja itseohjautuvuus
* Koulutustietous
Koulutukseen voidaan sisällyttää työtehtävissä tarvittavia passi- ja korttikoulutuksia, 1-3 korttia / opiskelija. Koulutuksen aikana opiskelijoilla on käytettävissä Edukain kannettavat tietokoneet.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy kontaktiopetusta 10 päivää ja työssäoppimista/koulutuskokeilua 5 pv sekä itsenäistä työskentelyä.

Koulutukseen haetaan TE-palveluiden kautta.

Kysyttävää? Ota yhteyttä.