Tarjoamme osaamisen kehittämiseen kannustavaa koulutusohjausta työpaikoilla

Yritys tarvitsee motivoituneita, osaavia ja sitoutuneita työntekijöitä menestyäkseen. Ammatillisesti osaava henkilöstö on yrityksen tärkein resurssi. Osaamistarpeiden ennakointi ja henkilöstön koulutus ovat investointi tulevaisuuteen.

Aina ei kuitenkaan ole selvää, kuinka työntekijöiden kouluttautuminen voidaan kytkeä osaksi työntekoa, ja millaisia mahdollisuuksia paikalliset koulutuksenjärjestäjät tarjoavat. Tuomme nyt tämän tiedon suoraan yritykseenne. Koulutusohjauksissa kerromme kattavasti alueen koulutustarjonnasta, mahdollisuuksista työn ohella kouluttautumiseen, rahoitusmahdollisuuksista sekä erilaista ohjausta tarjoavista tahoista.  

Valtakunnallisessa pilotissa mukana osa Kainuuta sekä Kuusamo 

Koulutusohjaukset ovat suunnattuja yrityksille tai yritysten toimipisteille, jotka sijaitsee Kajaanissa, Sotkamossa, Paltamossa, Suomussalmella tai Kuusamossa ja työllistävät tällä hetkellä 3-149 henkilöä. Koulutusohjausten toteuttaminen kestää 30.6.2024 asti.  

Tieto suoraan yrityksiin

Koulutusohjaus on yritykselle maksutonta ja suunnittelemme sisällön vastaamaan yrityksesi osaamistarpeita. Ohjaus voidaan toteuttaa työpaikalla, etänä tai muualla erikseen sovitussa paikassa. Koulutusinfon kesto on noin 30 minuuttia, joten se on helppo sijoittaa myös osaksi työpäivää. Tavoitteena on saavuttaa etenkin ilman ammatillista tutkintoa olevat työntekijät, mutta koulutusohjaukset on suunnattu koko henkilöstölle. 

Valtakunnallinen hakevan toiminnan pilotti

Olemme mukana toteuttamassa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) käynnistämää valtakunnallista hakevan toiminnan pilottia. Pilotissa toteutetaan yritysten osaamistarpeisiin räätälöityjä, henkilöstön osaamisen kehittämiseen kannustavia koulutusohjauksia, joissa kerrotaan kattavasti alueen koulutustarjonnasta. Tavoitteena on kannustaa erityisesti ilman ammatillista koulutusta olevia työntekijöitä osaamisen kehittämiseen. Hakevan toiminnan pilotti on osa tutkimuskokonaisuutta, jossa selvitetään, lisäävätkö koulutustiedon jakaminen ja koulutusohjaukset henkilöstön koulutukseen hakeutumista. 

Hakevan toiminnan pilottia Kainuussa, Kuusamossa, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla toteuttavat OSAO Edu Oy, Jokiedu Oy, Osuvakoulutus Oy ja Edukai Oy.  

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan tarkemmin juuri sinun yritykselle sopiva ohjaustilaisuus.

Tiina Suoranta
Kouluttaja
p. 044 294 4518
tiina.suoranta@edukai.fi

Marika Möttönen
Koulutuskoordinaattori
p. 040 121 6898
marika.mottonen@edukai.fi